ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  درشورای شهر تهران
صف آرائی های نظامی
قاليباف و احمدی نژاد
 
 
 
 

 

روزنامه اعتماد درباره تشنج در جلسه شورای شهر تهران گزارش سر و دست شکسته ای منتشر کرده است، که نشان ميدهد صف بندی های نظامی در شهرداری همانقدر جدی است که صف بندی های نظامی در دولت احمدی نژاد. در واقع دعوا بر سر افتادن امور بدست دو گروه نظامی و سپاهی طرفدار احمدی نژاد و طرفدار سردار قاليباف فرمانده سابق نيروی انتظامی است. اين همان نکته محوری است که روزنامه اعتماد از بيان آن طفره می رود و حفظ جان می کند!

در گزارش اعتماد آمده: در نشست غيرعلنی شورای شهر تهران شهردار "قاليباف" با اعتراض شديداللحن برخی نمايندگان شورای تهران که به احمدی نژاد نزديک اند، از جمله خسرو دانشجو و مسعود زريبافان روبرو شد. اين اعتراض در ارتباط با استخدام نيروهای نظامی در شهرداری و همچنين انجام هزينه‌های فاقد سند بود. يكی از نمايندگان شورای شهر در اين نشست گفته است ظرف يك سال گذشته 30 درصد به نيروهای استخدامی شهرداری افزوده شده است كه عمده اين افراد دارای سابقه نظامی اند و از فعالان ستادهای انتخاباتی قاليباف برای رياست جمهوری بوده اند. در برابر، يكی از معترضين با اشاره به اعلام وجود 350 ميليارد تومان هزينه فاقد سند در دوران رياست محمود احمدی‌نژاد اعلام كرد اسناد نشان می‌دهند هم‌اكنون نيز هزينه‌های فاقد سند ادامه دارد. او تهديد كرد که در صورت روشن نشدن تكليف آن 350 ميليارد تومان، در يک مصاحبه مطبوعاتی اين موارد را رسما اعلام خواهد كرد.

همچنين انتصاب سردار بيژنی به سمت مدير عامل سازمان بازيافت نيز با اعتراض تعدادی از نمايندگان شورا قرار روبرو شده است. در دقايقی گفتگوی دو طرف به مشاجره كشيده شد.