ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

ببنید، بخوانید و بیاندیشید!

آنها که دست به قتل زنجیره ای زدند، آن فجایع را در یورش به خوابگاه دانشگاه های تبریز و تهران بوجود آوردند، در خرم آباد اردوی دفتر تحکیم وحدت را به خون کشیدند، به هر حرکت و اجتماع زنان و معلمان و پرستاران، کارگران و کارمندان و دانشجویان و یا هر مراسم یاد بود قربانیان سیاست خشونت و قتل و حتی مراسم تدفین هنرمندان و نام آوران فرهنگ و ادبیات ایران یورش بردند، و سرانجام نیز از یک حزب پادگانی سر درآوردند، گام به گام مغز شوئی شدند. در آن سالهای غفلت، برای آنها سخنرانی کردند، شارلاتان ترین سخنرانان، با دوختن زمین و زمان با جوالدوز دروغ و تزویر و تظاهر آنها را مغز شوئی کردند و بتدریج پایه های حزب پادگانی را ریختند. بخش عمده آن پیاده نظامی که احمدی نژاد را از صندوق های انتخابات ریاست جمهوری بیرون آورد، از پا منبری های امثال حسن عباسی و رحیم پور ازغدی بودند. امروز در میان آنها نیز شکاف ایجاد شده و بتدریج چشم و گوش آنها نیز باز می شود، اما این هنوز پایان کار نیست. پایانی که می تواند با فاجعه همراه شود. کامبوج پول پولت- ینگ ساری، انقلاب فرهنگی در چین و کشتار کودتائی در الجزایر و... را هرگز نباید از یاد برد. این بخش کوتاهی از یکی از سلسله سخنرانی های حسن عباسی استاد استراتژیک دانشگاه سپاه پاسداران "امام حسین" است. باید دید و بارها شنید و به خود پاسخ داد: این پدیده ها دست آموز کجا بودند که یکباره در دل سپاه پاسداران و قلب بیت رهبری ظاهر شدند؟ کدام دست غیبی پشت سر آنها بود؟ اکنون که خاتمی رئیس جمهور نیست و جنبش دانشجوئی را متلاشی کرده اند، سرگرم چه نقشه دیگری اند؟ سرگرم طرح و نقشه ترورهای حکومتی اند؟ برای تصفیه های نظامی نقشه می کشند؟ ماموریت بردن ایران به سمت جنگ داخلی را اجرا می کنند؟ چه می کنند در آن پشت صحنه؟ (برای دیدن این فیلم برنامه زیر را دانلد کنید.(