ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

رحیم مشائی

مدیری که پشتش به کوه

سازندگان ترک 90 هتل گرم است

رحيم مشايي معاون گردشگری علیرغم همه فشاری که بدلیل شرکت در یک مجلس رقص در جریان سفر ترکیه به او وارد آمد، همچنان سفت و محکم سرجایش نشسته است و کسی را یارای تکان دادن وی نیست.

این چند نکته که می نویسم شاید دلیل این استواری جا و مقام ایشان را روشن کند:

شركتي از تركيه بنام "اوچگن" برای ساختن یک هتل در جمهوري اسلامي سرگرم بده بستان است. شركتی که واسطه ترک ها برای ساختن هتل است  ucgen branchنام دارد و در خيابان فاطمي قرار دارد و نام مدیرعامل و یا رئیسش "اسكندر ارگن" است. او مستقیما با رحیم مشايي در ارتباط است. رحیم مشائی و ترک ها قرار است 20 هتل لوکس در ایران بسازند و در تکاپول حل مسئله مالی آن توسط بانک مرکزی اند. ترک ها امیدوارند شمار این هتل ها به  90 هتل برسد!

اين پروژه در راستاي رانت خواري در جمهوري اسلامي است و رانت خوارانی که دهانشان را رحیم مشائی شیرین کرده قرص و استوار پشت او ایستاده اند. مخصوصا پيمانكاران ايراني این پروژه. ترك ها بخشي از  سود خود را به ازاي حمايت هاي قانوني و شبه قانوني و فراقانوني به صورت پور سانت به اين واسطه ها که مشايي و شرکت های اقماری وابسته به او و یا در ارتباط با او هستند پرداخت می کنند.