ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

علیرغم توطئه خبری سیمای جمهوری اسلامی

تجمع گسترده معلمین

دربرابر مجلس برگزار شد

صدها معلم و فرهنگی، در اعتراض به وضع نابسامات معیشتی خود دیروز در برابر مجلس جمع شدند. شمار اجتماع کنندگان تا  5 و حتی 10 هزار تن تخمین زده شده و این در حالی است که سیمای جمهوری اسلامی بناگهان از دو روز پیش سانسور این نوع اخبار را لغو کرده و خبر تحصن فرهنگیان در برابر مجلس را با آب و تاب، برای روز دوشنبه اعلام کرده بود. این درحالی بود که تحصن فرهنگیان برای روز شنبه(دیروز) تدارک دیده شده و اعلام شده بود. به این ترتیب سیمای جمهوری اسلامی سعی کرد با این اقدام خود از حضور فرهنگیان در تحصن دیروز در برابر مجلس جلوگیری کند!

معلمین و فرهنگیان سراسر کشور نه تنها خواهان رسیدگی به وضع معیشتی خود هستند، بلکه نسبت به امنیتی و نظامی شدن فضای آموزش و پرورش اعتراض دارند و در تظاهرات دیروز در مقابل مجلس در این زمینه نیز شعار دادند.

شماری از نمایندگان مجلس از صندلی های خود جدا شده و برای دیدن این تحصن از ساختمان مجلس بیرون آمدند اما هیچیک جرات نکردند سخن بگویند.

"مشكل ما حل نشه، مدرسه تعطيل مي شه" و "توپ و تفنگ نداريم، دانش آموز مي آريم" و "دولت بی کفایت، خجالت خجالت"، "مجلس به این بی غیرتی، هرگز ندیده ملتی" از جمله شعارهای دیروز معلمان بود. درپایان نیز اجتماع کنندگان وعده دادند که در صورت عدم رسیدگی به خواسته های آنها، این اعتراض و تحصن ادامه خواهد یافت. سه شنبه ای که در پیش است، بعنوان روز دیگری برای جمع شدن در برابر مجلس اعلام شده است.