ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

کابوس مخملی
عليرضا رجايی وارد شد
اما ممنوع الخروج شد!

 
 
 
 

 

روزنامه اعتماد شرح کوتاهی درباره شرکت عليرضارجائی عضو شورای ملی مذهبی های ايران در سميناری را منتشر کرد که قرار بود آغاجری و عبدالله مومنی نيز در آن شرکت کنند. اين دو را از فرودگاه برگرداندند و اجازه خروج ندادند و عليرضا رجائی را هم پس از بازگشت از سمينار ممنوع الخروج کردند! وی شرح کوتاهی از بازگشت خود و بحث های سميناری که درآن شرکت کرده بود داده و يا شرح کامل داده اما روزنامه اعتماد بخشی از آن را منتشر کرده است. خواندنی و ثبت شدنی برای اين دوره از تاريخ جمهوری اسلامی است>

«سمينار گذشته و آينده اصلاحات كه توسط دانشگاه MIT برگزار شد در داخل كشور با بدگمانی‌های فراوانی مواجه گشت. عليرضا رجايی يكی از مدعوين دانشگاه MIT كه هفته گذشته هنگام ورود به ايران با مشكلاتی مواجه شده بود، به تشريح آنچه در متن و حاشيه اين سمينار رخ داد، پرداخت. رجايی توضيح داد: 4 نفر از داخل ايران برای سخنرانی در اين سمينار دعوت شده بودند. هاشم آقاجری، عبدالله مومنی، مرضيه مرتاضی‌لنگرودی و بنده، كه در موقع خروج با وجود اين‌كه هر 4 نفر از قسمت خروجی عبور كرديم و رواديدها هم مهر خروجی خورد، اما هنگام ورود به هواپيما اعلام شد كه آقايان آقاجری و مومنی مراجعه كنند و پاسپورت آنها گرفته شده و از خروج آنها ممانعت شد... با اعلام اين موضوع، طی صحبت كوتاهی كه ما 4 نفر با هم داشتيم به اين نتيجه رسيديم كه من و خانم لنگرودی در اين سمينار حضور پيدا كنيم. به گفته اين فعال سياسی، اين سمينار در زمان مقرر برگزار شد و افراد ديگری از خارج از كشور مانند مسعود بهنود حضور داشتند... برخلاف مطالبی كه عنوان شده، به هيچ‌وجه بحث انقلاب مخملی در آن مطرح نبود... يكی از عناوين مورد بحث در اين سمينار اگر كسی برای سخنرانی انتخاب می‌كرد، فدراليسم بود كه هيچ‌يك از سخنرانان بحث فدراليسم را انتخاب نكرده بود. بنابراين، موضوع فدراليسم در اين سمينار مطرح نشد چه برسد به بحث تجزيه ايران كه يكی از خبرگزاری‌ها آن را مطرح كرد... آنچه در اين سمينار مطرح شد، بررسی اصلاحات 8 ساله خاتمی و نقاط قوت و ضعف آن و آينده حركت اصلاحی در ايران بود. به گفته وی مدير اجرايی اين سمينار يك آمريكايی از دانشگاه MIT بود كه يكی از مخالفان جدی سياست‌های بوش است. در آخرين سخنرانی هم كه يكی از استادان دانشگاه MIT در مورد اختلافات ايران و آمريكا ايراد كرد نيز از مخالفان سياست‌های بوش بود... آنچه كه در ايران توسط برخی رسانه‌ها درباره اين سمينار مطرح شد، 180 درجه با بحث‌هايی كه آنجا مطرح شد اختلاف دارد... اگر ما بتوانيم نوار سخنرانی را از مسوولان برگزاركننده اين سمينار بگيريم و به خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها بدهيم، نكات سراسر كذبی كه در ايران از جانب برخی رسانه‌ها مطرح شد، كاملا روشن خواهد شد. [در تشريح مشكلاتی كه هنگام ورود به مهرآباد برای وی پيش آمده بود] در موقع ورود به فرودگاه مهرآباد وقتی وارد فرودگاه شدم و پاسپورتم مهر ورود خورد، يك نفر بی‌سيم به دست به‌طور مودبانه مرا به اتاقی هدايت كرد و پاسپورت مرا گرفت و گفت كه شما ممنوعيت خروج داريد. كيف و چمدان را البته بازرسی نكردند و فقط گرفتند و رسيد دادند.