ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سخنرانی رئيس ستاد کل نيروهای مسلح ج.ا
پرچم نومحافظه کاران امريکا
بزودی سقوط خواهد کرد!

 
 
 
 

 

رئيس ستاد کل نيروهای مسلح تاکيد کرد «فرقه‌ نومحافظه‌كاران پرچمی است كه انشاءالله بزودی بر زمين خواهد افتاد و مردم دنيا و ملت بيدار شده آمريكا از دست اين فرقه نجات خواهند يافت».

سرلشکر فيروز آباديرئيس ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی، روز گذشته برای فرماندهان اين نيروها سخنرانی کرد و گفت: پرچم نومحافظه کاراران امريکا بزودی بر زمين خواهد افتاد و مردم دنيا و ملت امريکا از دست اين فرقه نجات خواهند يافت.

در ايران اسلامی ما چيزهايی هست كه ارزش اين را دارد كه به ايرانی بودن خودشان افتخار كنند و ارزش آن را دارد كه انسان‌ها جا نشان را برای آن هديه كنند آنها می‌خواهند قدرت ايران توسعه نيابد، می‌خواهند ايران قدرتمندتر از اين نشود می‌خواهند ملت ما را منع كنند از رشد و پيشرفت.

پس از گذشت سال‌ها از آن پيروزی‌ها، هنوز آمريكا و اسرائيل دارند از خشم به خودشان می‌پيچند و هر روز شاهد شكست‌ها و عقب‌نشينی جبهه خودشان در منطقه و جاهای مختلف دنيا هستند.  
حرف از تحريم می‌زنند، تحريم را ما آزموده ايم، اگر تحريم ايران در دوران دفاع مقدس و بعد از آن نبود اين رشد عظيم صنعت بازدارندگی و صنايع دفاعی كه تا اعماق صنعت نظامی پيشرفته، به دست نمی‌آمد.