ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

احمدی نژاد، وسط پرحرفی ها "بند" را آب داد

همه کارهای مملکت

فدای هدف اتمی تعطیل!

 
 
 
 
 

احمدی نژاد در سفر گیلان نیز، مانند دیگر سفرهای تهیجی و تبلیغی که تاکنون انجام داده، سلسله سخنرانی هائی برای مردم این شهرها کرد که هیچکدام نه نان می شود و نه آب و از آن بدتر: نه کار و تولید. چای شمال برباد رفته، برنج و کنف و نساخی نیز بدنبال آن. اعتراض و اعتراض کارگری تقریبا بی وقفه ادامه دارد. از چایکار تا کنف باف و نساج.

اما از آنجا که آدمی که زیاد حرف می زند بالاخره یکجا بند را آب می دهد، احمدی نژاد نیز در این سفر یک جمله ای از دهانش بیرون آمد که ریشه بی اعتنائی او و دولتش به این همه اعتراض و اعتصاب کارگری و اجتماع اعتراضی کارگران و معلمان و بیکاران و... در همین جمله نهفته است. یعنی استراتژی حاکمیت است. او در سیاهکل، درمیان حرف هائی که درباره پیامبر و خدا و ... ناگهان گفت:

«انرژی اتمی اين هم ارزش را دارد كه ما 10 سال بقيه كارهاي خود را تعطيل كنيم تا كشور را از فن آوري هسته‌اي در همه زمينه‌ها بهره‌مند نماييم.»

 

همین یک جمله، از تمام مجموعه حرف های پرت و پلائی که او در سفر گیلان زده دارای چنان اعتباری است که باید بعنوان استراتژی کنونی حاکمیت جنگی برجسته کرده و به خاطر سپرد.