جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

هشدار دبيرکل سازمان ملل به ايران
به ايران توصيه می کنم
از قطعنامه اطاعت کند!

 
 
 
 

 

خبرگزاری "نووستی" گزارش داد که "بان کی مون" دبير کل سازمان ملل متحد در پايان مهلت اجرای قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل و آستانه بررسی گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی در رابطه با پرونده هسته ای ايران، از تهران خواست تا از اين قطعنامه اطاعت کند. او اين سخنان را پس از ملاقات با وزير خارجه امريکا که در پايتخت آلمان بسر می برد و مذاکرات با وزير خارجه آلمان بيان داشت و افزود:

"من حکومت ايران را فرا می خوانم تا بطور کامل از قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد اطاعت کند و سپس به مذاکره با جامعه جهانی ادامه دهد"

گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی در رابطه با چگونگی عمل ايران به قطعنامه 1737 روز 4 اسفند به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارائه می شود. دبير کل سازمان ملل متحد چنين بيان داشت که در صورت عدم اجرای شرايط مندرج در اين سند، ايران بايد منتظر واکنشی شديدتری از سوی شورای امنيت سازمان ملل متحد باشد. من ميدانم که برخی از اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد، سرگرم بررسی تدابير ديگری برای آينده هستند."