جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  اجلاس کشورهای مسلمان
درپاکستان بدون دعوت از ايران
 
 
 
 

 

پاکستان مبتکر اجلاسی فوری از سران و نمايندگان کشورهای مسلمان شد تا مسئله اتمی ايران و مسائل خاورميانه در آن بررسی شود. يگانه کشور اسلامی که به اين اجلاس دعوت نشده جمهوری اسلامی است.

اين ديدار مهم پس از همه سفرها و ديدارهای دو جانبه منوچهر متکی وزير خارجه جمهوری اسلامی با مقامات ترکيه و پاکستان در هفته گذشته و همچنين ديدار کوتاه و غيرمترقبه علی لاريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی از رياض پايتخت عربستان سعودی ترتيب يافته است. عدم دعوت و حضور جمهوری اسلامی در اجلاس پاکستان آشکارا نشان دهنده انزوای آن در ميان کشورهای اسلامی و يا لااقل تحريم سياسی آن از سوی دولت های دعوت شده به اين اجلاس است. حتی برخی از اين دولت ها، مانند شيخ نشين های خليج فارس يا بر سر مالکيت جزاير ايرانی با جمهوری اسلامی درگيری را تشديد کرده اند و يا بر سر نقش جمهوری اسلامی در حمايت پولی و نظامی از گروه های شيعه در اين کشورها با آن مسئله دارند.