ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

سیمورهرش:

امریکا وارد خاک ایران شده!

ترجمه فرامرز زند

سیمور هرش روزنامه نگار امریکائی، در نیویورک تایمز نوشت که ارتش امریکا در حال عملیات ویژه و مخفیانه ای در داخل خاک ایران است تا به با جمع آوری اطلاعات بتواند عملیات ایرانی ها را دنبال کند.

این عملیات که شامل سوریه و لبنان هم می شود زیر نظر دیک چینی معاون بوش و با حمایت مشاور امنیتی عربستان سعودی شاهزاده بندر اجرا می شود و در آن از سنی های تندرو نیز کمک گرفته شده است.

تغییر سیاست امریکا که اخیرا در کاخ سفید استراتژی جدید نامیده می شود، چیزی نیست جز ختم شدن به یک رویارویی مستقیم با ایران و ایجاد جنگ سنی و شیعه در بعضی نقاط حساس منطقه  که قابل گسترش به درون مرزهای ایران است.

نیویورک تایمز به نقل از یک مشاور امنیتی می نویسد که امریکا برای این عملیات بیش از آنچه تصور شود و تا آنجا که توانسته پول پخش کرده است تا به نتایج دلخواه برسد. این پولها حتما به جیب هایی میروند که مورد نظر امریکاست. هرش میگوید این پولها به القاعده خواهد رسید تا نقش خود را برای گسترش جنگ شیعه و سنی را ایفا کند.

در این زمینه نیویورک تایمز به نقل از یکی ازمشاوران فواد سینیوره نخست وزیر لبنان و بعنوان تقابل با شیعه ها می نویسد "ما مختاریم  به گروههایی شبیه القاعده در لبنان آزادی عمل بدهیم."

در این مقاله به عربستان سعودی بعنوان پشتوانه اصلی هدایت این عملیات و از شاهزاده البندر بعنوان گرداننده این طرح نام برده شده است.

سیمون هرش از عملیات امریکا در داخل خاک ایران خبر میدهد که ماههاست در حال انجام است و در باره آنها خبری منتشر نشده است.

«سیمورهرش» در مقاله خود که ابتدا در نیویورکر منتشر شد و سپس نشریات و سایت های دیگر آن را منتشر کرده اند می نویسد: دولت بوش درحالیکه می گوید نقشه‌اي براي جنگ با ايران ندارد، يك گروه در پنتاگون تشكيل داده تا طرح‌هاي بمباران 24 ساعته ايران را تدوین کند.

این گروه در ستاد مشترك ارتش آمريكا و در ماه اخير تشكيل شده است هدف اوليه طرح‌هاي احتمالي اين هيأت، نابودي تاسيسات هسته‌اي ايران است، گرچه در روزهاي اخير بيشتر توجه روی شناسايي اهدافي در ايران متمرکز شده كه مواد و تجهيزات انفجاری و نظامی را برای شبه‌نظاميان عراقي تامین می کنند.

ارتش امریکا اکنون به بهانه تعقیب گروه های تروریستی ار مرزهای دو کشور ایران و عراق عبور کرده و در خاک ایران هستند.