ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  فعالان حقوق زنان
به زندان اوين منتقل شدند
 
 
 
 
 

دادگاه فريبا داودی مهاجر، نوشين احمدی، پروين اردلان، شهلا انتصاری و سوسن طهماسب که در جريان تجمع 22 خرداد از نيروی انتظامی کتک خورده بودند، ديروز در شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. اين دادگاهی بود که ديگر زنان خواهان برابری حقوقی زنان با مردان در برابر آن اجتماع اعتراضی کرده بودند.  

اتهامات اين فعالان حقوق زنان، تبليغ عليه نظام، اقدام عليه امنيت ملی و شركت در تجمع غيرقانونی عنوان شده بود.

اين تجمع با يورش نيروهای امنيتي- انتظامی همراه شد و بدنبال آن 40  تن از زنان اجتماع کننده دستگير شدند که مطابق آخرين اطلاع بدست آمده، همه آنها را به زندان اوين منتقل کرده اند.

آنها را با دو مينی بوس ابتدا به اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی نيروی انتظامی (ساختمان وزرا) بردند و سپس از آنجا به اوين منتقل کردند. پيش از آن نيز ابتدا به مقر پليس امنيت تهران در ميدان عشرت آباد منتقل شده بودند.  گزارش هائی مبنی بر ضرب و شتم برخی دستگير شدگان تا قبل از رسيدن به زندان اوين انتشار يافته است که هنوز کم و کيف آن اطلاعی در دست نيست. اسامی شماری از دستگيرشدگان اينگونه اعلام شده است:

آسيه امينی، ژيلا بنی يعقوب، محبوبه عباسقلی زاده، محبوبه حسين زاده، سارا لقمانی، زارا امجديان، مريم حسين خواه، جلوه جواهری، نيلوفر گلکار، پرستو دوکوهکی، زينب پيغمبر زاده، مريم ميرزا، ساغر لقايی، خديجه مقدم، ساقی لقايی، ناهيد کشاورز، مهناز محمدی، نسرين افضلی، طلعت تقی نيا، فخری شادفر، مريم شادفر، الناز انصاری، فاطمه گوارايی، آزاده فرقانی ،سميه فريد، مينو مرتاضی، سارا ايمانيان ، ناهيد جعفری، سوسن طهماسبی، پروين اردلان، نوشين احمدی خراسانی و شهلا انتصاري. همچنين شادی صدر فعال جنبش زنان و وکيل مدافع شهلا انتصاری نيز در ميان بازداشت شدگان قرار دارد.