ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

فراخوان اعتراضی زنان
که با يورش ديروز همراه شد

 
 
 
 
 

روز جهانی زن در حالی فرا می رسد که کشور ما در شرايطی بس بحرانی قرار دارد. سياستهای  داخلی مبتنی بر سرکوب و ارعاب و ناکارآيی سياست خارجی  و پافشاری بر توليد انرژی هسته ای در حالی که اعتماد و اطمينان جهانی را از دست داده ايم، به عنوان مسأله ای تنش زا و تداوم سياست های جنگ طلبانه آمريکا و متحدانش در سراسر جهان به بهانه صدور دموکراسی و حقوق بشر از راه تحريم و حمله نظامی ما را در چالشی مداوم و روزافزون قرار داده است. از يکسو در فقدان يک ساختار دموکراتيک شاهد اجرای تصميماتی برای سرنوشتمان هستيم که بدون حضور ما يا نمايندگان واقعی ما اتخاذ می شود و از سوی ديگر، فشار جامعه جهانی را بر گرده خود احساس کنيم که حلقه محاصره خود را با تهديد و تحريم و کابوس جنگ هر روز تنگ تر می کند. ما، جمعی از فعالان جنبش زنان، در آستانه روز جهانی زن ( 8 مارس/ 17 اسفند 1385)، و با تبريک اين روز به همه زنان ايرانی، اعتراض خود را به کليه سياست های پدر سالارانه خواه به نام  تفسير ناصواب از اسلام، يا به نام حقوق بشر و دموکراسی را اعلام می کنيم و اعتقاد داريم آنچه جامعه جهانی بايد بر آن پافشاری کند، بحث دموکراسی و حقوق بشر است و نه انرژی هسته ايی، آن هم از طريق گفتگوی ديپلماتيک و صلح آميز و نه جنگ و ويرانی .

مروری بر وقايع مربوط به زنان در يک سال گذشته نشان می دهد که علاوه بر تداوم تبعيض عليه زنان، از يکسو سياستهای دولتی مبتنی بر خانه راندن زنان شدت گرفته و از سوی ديگر فشار حاکميت بر فعالان جنبش مستقل زنان از فيلترينگ گسترده سايتهای زنان گرفته تا تهديد، ممنوع الخروج کردن، احضار، بازجويی و بازداشت آنان به طور چشمگيری افزايش يافته است.

عليرغم همه فشارها و مخالفتها، جنبش زنان ايران هم اينک در يکی از پويا ترين و فعال ترين دوران های خود در طول تاريخ معاصربه سر می برد و مجدانه طرح خواسته های زنان را در قالبهايی به مراتب سازماندهی شده تر از گذشته پی می گيرد. فعالان جنبش ضمن تأکيد بر اصلی ترين خواسته های خود يعنی رفع تبعيض حقوقی و عملی و برقراری عدالت جنسيتی، به عنوان يکی از پيشروترين نيروهای اجتماعی نسبت به مسائل عام نيز واکنش نشان داده اند. گروههای مختلف جنبش زنان در عين حفظ همبستگی، مطالبات گوناگون شامل رفع جداسازی جنيستی ، محوسنگسار ، اعتراض به قوانين تبعيض آميز، نگارش منشور زنان ايرانی، تلاش برای شكستن سد حضور در ورزشگاهها، فعاليت در جهت صلح و… را در قالب کمپين ها و کار گروه های مختلف پی گرفته اند.

 همبستگی همواره يکی از آرمانهای جنبش زنان در ايران بوده است. ما فعالان جنبش زنان محاکمه تعدادی از فعالان اين جنبش را در آستانه 8 مارس، روز جهانی زن، نشانه تداوم سياست های سرکوب گرانه عليه مطالبات بر حق زنان ايران می دانيم و ضمن محکوم کردن اين سياست ها و اقدامات، نسبت به تبعات منفی امنيتی نمودن فضای مسالمت آميز فعاليت های مدنی جنبش زنان هشدار می دهيم و با تأکيد دوباره بر خواسته های دموکراتيک و  خود جوش ملت ايران، به ويژه جنبش زنان، برای ابراز همبستگی با پنج نفر از فعالان جنبش زنان كه به اتهام دعوت به تجمع مسالمتآميز 22 خرداد در ميدان هفت تير، درست چند روز مانده به روز جهانی زن برای شرکت در جلسه دادرسی به دادگاه انقلاب فراخوانده شده اند (شهلا انتصاری، فريبا داوودی مهاجر، پروين اردلان، نوشين احمدی خراسانی و سوسن طهماسبی) و نيز همه فعالانی که در يک سال گذشته مورد آزار، تحقير و توهين قرار گرفته، کتک خورده اند، احضار و بازجويی شده اند (از جمله ژيلا بنييعقوب، دلارام علی، عاليه اقدامدوست، آزاده فرقانی، بهاره هدايت، نسيم سلطانبيگی، مريم ضياء، ليلا موسی زاده ، فاطمه حاج

حسينی، معصومه ضياء، فريده فرهی و... كه به دليل شركت در تجمع 22 خرداد دستگير و محاكمه شده يا در انتظار محاكمه هستند)  و فعالان زنی كه دستگير شده و در انتظار پروندهسازی هستند (از جمله طلعت تقی نيا، منصوره شجاعی و فرناز سيفی كه به خاطر قصد به شركت در يك كارگاه آموزشی در هند در فرودگاه بازداشت شدهاند)، روز يکشنبه، 13 اسفند ساعت 8 و نيم صبح در مقابل دادگاه انقلاب (واقع در خيابان شريعتی، ابتدای خيابان معلم) حضور می يابيم و اعتراض خود را نسبت به هر گونه برخورد امنيتی و قضايی با فعاليت های مدنی و مبارزات مسالمت آميز زنان برای احقاق حقوق خويش ابراز می داريم.

ما چشم به آينده دوخته ايم.

امضا کنندگان:

 زهره ارزنی، نسرين افضلی، زارا امجديان، اميلی امرايی، آسيه امينی، شهلا انتصاری، يلدا ايرانی، سما بابايی، ژيلا بنی يعقوب، طلعت تقی نيا، فرنوش تهرانی، جادی، جلوه جواهری، ناهيد جعفری، اشرف چيتگر زاده، مريم حسين خواه، فريبا داودی مهاجر، پرستو دوکوهکی،عيسی سحر خيز، احترام شادفر، فخری شادفر، منصوره شجاعی، مهسا شکرلو، شادی صدر، محبوبه عباسقلی زاده، فريده غائب، فاطمه فرهنگخواه، آزاده فرقانی، ليلی فرهادپور، گيسو فغفوری، پريسا کاکايی، رويا کريمی مجد، ناهيد کشاورز، فاطمه گوارايی، سارا لقايی، ساقی لقايی، سارا لقمانی، مهناز محمدی، هما مداح، سحر مرانلو، مينو مرتاضی لنگرودی، سيمين مرعشی، کاوه مظفری، رضوان مقدم،ناهيد مير حاج، فيروزه مهاجر، روزبه ميرچرخچيان، زهرا مينويی، شيوا نظرآهاری، مصصطفی نيلی.