جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

تفسير خبرگزاری نووستی از مسکو
از مصاحبه بارزانی و کنعان اورن
دولت مستقل کُرد
درعراق يک واقعيت است!

 
 
 
 

 

خبرگزاری نووستی از مسکو، در يک گزارش تائيد آميز، مصاحبه اخير مسعود بارزانی و طرح دولت کرد را پوشش خبری داده و نوشت:

"کنان اورين" رئيس جمهور اسبق ترکيه حکومت کنونی ترکيه را فرا خواند تا حقيقت مربوط به وجود و حضور يک دولت کرد در مرز ترکيه با عراق را به رسميت بشناسد.

وی طی مصاحبه ای با روزنامه "الصباح" و در تفسير مصاحبه اخير "مسعود بارزانی" رئيس دولت منطقه ای کرد در شمال عراق که سبب واکنشی منفی در دولت ترکيه شده بود، اعلام کرد: "ما می توانيم هميشه بگوييم "نيست"، اما در شمال عراق دولت کرد هست".

نووستی اضافه می کند:

مسعود بارزانی گفته است: "کردها حق استقلال دارند. ترک ها، ايرانيان و عرب ها بايد به اين انديشه عادت کنند. کرکوک شهر کردهاست".