جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مصاحبه جان بولتن با راديو اروپای آزاد- ترجمه سياوش جوان
بهترين گزينه، از نظر من
تغيير رژيم در ايران است
 
 
 
 

 

جان بولتون نماينده آمريکا سابق امريکا در سازمان ملل طی مصاحبه ای با عليرضا طاهری از راديو اروپای آزاد گفت: من سياست تغيير رژيم حاکم بر ايران را به تعليق فعاليت های هسته ای آن ترجيح ميدهم.

راديو: ناوگان دريايی استنيس اخيرا در دريای عمان به ناوگان دريايی آيزنهاور پيوسته است.تحليلگران معتقد هستند چنين تدارک نظامی نميتواند با هدف شکست شورشيان عراق باشد و معتقدند اصلی ترين و يا تنها دليل و هدف چنين اقداماتی حمله به ايران است آيا شما موافقيد؟

بولتون: حضور ناوها به دليل شرايط عراق است. اما به نظر من دولت ايران بايد شرايط آمريکا که تمام گزينه ها  در صورت عدم توقف فعاليت های هسته ای ايران را روی ميز نگه داشته است را جدی بگيرد.

راديو: روسيه و چين تمايلی به تحريم و فشار به حکومت ايران برای تن دادن به خواست آمريکا ندارند. ايران اکنون آشکارا به قطعنامه شورای امنيت بی اعتنايی کرده است. فکر می کنيد شرايط روسيه و چين در حمايت از آمريکا در قضيه ايران چگونه خواهد بود؟

بولتون: من فکر می کنم روسيه و چين تاکنون اجازه نداده اند تحريم های اقتصادی تاثيرات کامل خود را بر ايران بگذارند.  من فکر می کنم همين امر باعث ضعيف شدن تاثير تحريم های شورای امنيت بر ايران است و اين شرايط خوبی برای شورای امنيت نيست. اين به معنای خروج آمريکا و تمام کشورهايی که از فعاليت های هسته ای ايران نگران هستند از شورای امنيت در صورت وقوع چنين شرايطی خواهد بود.

راديو: برخی از کارشناسان می گويند حضور آمريکا و ايران در کنفرانس عراق نشانه ای از ترک در ديوار بين ايران و آمريکاست؟

بولتون: اين کنفرانس به پيشنهاد دولت عراق برگزار می شود و شبيه کاری است که در مورد افغانستان اتفاق افتاد و بسيار موفقيت آميز بود. اين کنفرانس برای بوجود آوردن راهی برای مذاکره آمريکا با ايران نيست، بلکه صرفا در مورد عراق و با هدف بهبود شرايط مردم عراق است.

راديو: آيا شما فکر می کنيد فشار آمريکا تاثيری بر ايران خواهد گذاشت؟

بولتون: من تاکنون نشانه واقعی از تصميم دولت ايران برای متوقف کردن فعاليت های هسته ايش نديده ام. آنها هيچ توجهی به قطعنامه های آژانس و شورای امنيت نکرده اند و اگر آنان به اين نوع اقداماتشان ادامه دهند- که مطئنا به نظر ميرسد ادامه خواهند داد – سپس من فکر می کنم ما راهی نداريم غير از اينکه گام های بعدی را برداريم. من شخصا فکر می کنم که حکومت فعلی ايران تا زمانی که سر کار است به توليد سلاح اتمی ادامه خواهد داد – چيزی که يکی از دلايل من برای استقبال از تغيير رژيم در ايران است.

راديو: منظور شما از گام های بعدی چيست؟ حمله نظامی که رئيس جمهور بوش بارها اعلام کرده هنوز به عنوان يک گزينه روی ميز است؟

بولتون: من فکر می کنم رئيس جمهور زمانی که می گويد تمام گزينه ها روی ميز است، صحبتش کاملا جدی است. همانطور که ديک چينی و جان مک کين گفتند هيچ کس دوست ندارد که شرايط به سمت توسل به اقدامات نظامی پيش رود، اما گزينه بدتر از همه اينها وجود رژيم فعلی در تهران با سلاح هسته ای است. بنابر اين من فکر می کنم که اگر دولتمردان ايران متوجه شده باشند که دولت آمريکا چگونه در مورد حتی احتمال اقدام نظامی عليه ايران فکر می کند بايد سريعا در سياست هايشان تغيير دهند.

راديو:اما رژيم ايران عميقا معتقد است که نيروهای آمريکا در باتلاق عراق گير افتاده اند و آمريکا در شرايطی نيست که نيروی نظامی خود را با حمله به ايران درگير يک مسابقه نظامی وسيعتر در منطقه کند؟

بولتون: با توجه به شرايط تاسيسات هسته ای ايران من فکر نمی کنم گزينه نطامی شامل جنگ بر روی زمين باشد. من فکر می کنم حمله شامل نابودی تاسيسات اتمی ايران خواهد بود که از راههای متنوع ديگری غير از حمله زمينی قابل انجام است. بنابراين من اگر جای حکومت ايران بودم روی چنين شرايطی حساب باز نمی کردم.