ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  اعتصاب 2 هزار کارگر
کشت و صنعت کارون در شوشتر
 
 
 
 

 

2 هزار كارگر شركت كشت و صنعت كارون شوشتر, در اعتراض به عدم دريافت بيش از 2 ماه حقوق و مزايا در داخل كارخانه دست به اعتصاب زدند. کارگران رسمی که دست به اعتصاب زده اند و همچنين هزاران کارگر غير رسمی کشت و صنعت کارون شوشتر دو ماه حقوق, عيدی و پاداش طلبکارند.

يک سخنگوی کارگران به خبرگزاری های داخلی گفته است: در صورت عدم پرداخت مطالبات كارگران، اين اعتصابات و اعتراضات به داخل شهر شوشتر كشيد خواهد شد.

اين شركت همانند بسياری از واحدهای توليدی و صنعتی كشور، به دليل خصوصی‌‏سازی بی حساب و كتاب، سالها با ضرر و زيان مواجه بوده و به دليل ضعف مديريتی و مشكلات هيات مديره، هم‌‏اكنون با كسری بودجه 200 ميليارد تومانی قادر به پرداخت حقوق قانونی كارگران نيست.  اين كارگران طی چند ماه گذشته بارها دست به تجمع اعتراض‌‏آميز زده بودند كه اين تجمعات به خاطر وعده وعيد مسوولان شركت و مقامات مسوول شهرستان بی نتيجه پايان يافته بود.