ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  پس از سفر به پاريس، اکنون سفر به قم
سردار قاليباف گام به گام
به مقر رياست جمهوری نزديک می شود
 
 
 
 

 

خبرگزاری های داخلی از سفر و ملاقات شهردار تهران "سردار قاليباف" با برخی روحانيون صاحب نام وعنوان در شهر قم دادند. امری که تاکنون سابقه نداشته و به همين دليل با تفسيرهای مختلف همراه شده است. بهانه اين سفر و ديدار فعاليت های فرهنگی و هنری شهرداری تهران بوده است، اما وقتی اين خبر در کنار خبر امتناع همين مراجع و روحانيون از ملاقات با احمدی نژاد قرار داده می شود، آنوقت تفسيرهای ديگری از آن بيرون می آيد. از جمله اين که يا از هم اکنون زمينه رئيس جمهور شدن قاليباف را پس از پايان دوره رياست جمهوری احمدی نژاد تدارک می بينند و او با اشاره بيت رهبری راه قم شده است و يا حتی پيش از پايان دوره رياست جمهوری احمدی نژاد مقدمات جابجائی را می خواهند فراهم سازند. سخنرانی و مصاحبه های اخير قاليباف و حتی سفر پنهانی که به پاريس داشته و گفته می شود پيام ويژه رهبر را برای علی اکبر ولايتی برده و موضع گيری ها و تصميم گيری های جنجال برانگيز و مسئله ساز احمدی نژاد عملا برای قاليباف زمينه جانشينی را فراهم ساخته است. بويژه آن که وی از حمايت شماری از فرماندهان سپاه و نيروی انتظامی نيز برخوردار است. اظهارات اخير قاليباف درباره مسائل مربوط به پرونده اتمی جمهوری اسلامی و ضرورت تغيير ساختار مديريتی کشور همگی تفسير بالا را تقويت می کنند.