جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

انتشار اطلاعات امنيتی – جاسوسی
 کنسول سابق ج.ا در "ديلی تلگراف"

 
 
 
 

 

عادل اسدی‌نيا كنسول سابق جمهوری اسلامی در دبی و مشاور وزارت خارجه، اطلاعاتی را در اختيار روزنامه «ديلی‌تلگراف» چاپ لندن گذاشت که دراين روزنامه منتشر شد. بموجب اين اطلاعات:

جمهوری اسلامی مجموعه‌ای از شبكه‌های مخفی را در كشورهای حوزه خليج فارس آموزش داده تا در صورت حمله نظامی به تاسيسات اتمی ايران، آنها به منابع ‌آمريكا در اين كشورها حمله کنند.

جمهوری اسلامی عوامل خود را تحت عنوان معلم، دكتر و پرستار در مدارس و بيمارستان‌های ايرانی اين كشورها مستقر کرده است. اين افراد قبلا دوره های مخصوص در سرويس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ديده اند و مطابق همين آموزش افراد شيعه در اين کشورها را بصورت هسته های عملياتی سازمان می دهند. امارات متحده و عربستان سعودی دو هدف اصلی اين شبکه هاست. اسدی نيا گفته است که هسته های سازمان داده شده توسط اين عاملين، برای ترور و ربودن ناراضيان و فراريان از ايران در منطقه نيز دوره ديده اند و كنسولگری دوبی کانون تامين هزينه مالی اين شبکه هاست.

پولی که صرف فعاليت اين شبکه می شود از تهران و بصورت نقد به دوبی منتقل می شود. اين انتقال بصورت متناوب انجام می شود و ارقام آن بين 11 تا 15 ميليون پوند است! معمولا هر دو ماه يك بار اين انتقال انجام می شود. حزب‌الله کشورهای منطقه از همين پول تغذيه می شود.
جمهوری اسلامی برای کسب خبر و اطلاعات از ميان ايرانيان مقيم دوبی كلوپ‌های شبانه و شبكه‌های فاحشه‌گری  را اداره می کند تا جاسوس دوجانبه استخدام کنند. حدود پانصد هزار مهاجر ايرانی در كشورهای حوزه خليج فارس ساکن اند.

شبکه شيعيان بحرين، ابوظبی، شارجه و عربستان سعودی زير همين پوشش قرار دارند.

بيمارستانی در دبی فعال است که پزشكان و پرستاران آن برای سازمان های اطلاعاتی ايران كار می‌كنند.