ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  استيضاح دو وزير کابينه قطعی شد!  
 
 
 

 

همزمان با کليد خوردن توطئه امنيتی برای فلج ساختن طرح استيضاح احمدی نژاد در مجلس هفتم، خبر استيضاح قريب الوقوع دو وزير کابينه احمدی نژاد انتشار يافت. بموجب اين خبر 50 امضا برای استيضاح "محمد سليمانی" وزير فنآوری و اطلاعات جمع شده و برای وزير آموزش و پرورش" محمود فرشيدی" نيز آنقدر تقاضا بالاست که نيازی به جمع آوری امضاء نيست.

هيات رئيس مجلس موظف است 10 روز پس از دريافت نامه نمايندگان برای استيضاح اعضای کابينه دولت اين درخواست را رسما قرائت کرده و به رئيس دولت ابلاغ کند. هنوز معلوم نيست 10 روز مهلت به پايان رسيده و يا هنوز شروع نشده!