ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مجلس هفتم زير فشار جنبش های اعتراضی  
 
 
 

 

همزمان با اجتماع صنفی و مطالباتی ديروز معلمان در مقابل مجلس، اخبار مربوط به دو تجمع ديگر مطالباتی و اعتراضی در مقابل مجلس منتشر شد که البته خبرگزاری های دست راستی و متمايل به دولت احمدی نژاد در جمع انتشار دهندگان اين اخبار نبودند.

شماری از كارگران صنايع الكترونيك دماوند و شركت‌‏های زيرمجموعه آن که حقوق و بازخريد خود را طلب دارند. آنها 15 ماه حقوق طلب دارند!

مديرعامل اين كارخانه از تاريخ 30/8/85 همه كارگران اعم از قراردادی و رسمی را اخراج كرده و پس از تسويه حساب با كارگران، به جای پرداخت حقوق يا چك به آنها سفته بی اعتبار يا مهلت دار داده است

کارگران معترض گفتند که تاكنون به بيت رهبری و رياست‌‏جمهوری نامه نوشته‌‏ايم و شكايت خود را مطرح كرده‌‏ايم.

جمعی از بازنشستگان آموزش و پرورش استان اصفهان نيز ديروز در برابر مجلس جمع شدند و خواهان تعيين رديف در بودجه سال 86 در لايحه مديريت خدمات كشوری شدند.

 

کارگران حقشان را می خواهند

خوی- بصورت همزمان رييس كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار اروميه، گفت: كارگران نساجی خوی بيش از 6 ماه است كه هيچگونه حقوق و مزايای دريافت نكرده و به شدت با مشكل مالی مواجه هستند.

رشت- نماينده كارگران شركت "پرسان" رشت، گفت: كارگران كارخانه پرسان رشت 36 ماه حقوق معوقه از كارفرما طلب دارند.

رجائی شهر-حدود 80 كارگر شركت "درهای پيش ساخته شهيد رجايی" كه مدت 8 سال است در سرگردانی به سر می‌‏برند، در اعتراض به بی توجهی‌‏های مسوولان، مقابل استانداری مازندران تجمع كردند.