ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  عسگری رفت
بقيه عسگری ها نيز دير و زود
نقاب از چهره برخواهند داشت
 
 
 
 

 

سردار سرتيپ سپاه عليرضا عسگری که در ترکيه ناپديد شده بود، درست به همان سبک و سياق که گوزچکين را از تهران به لندن بردند، او را هم از ترکيه به واشنگتن بردند!

ابتدا گفتند در يک کشور اروپائی است و به ميل خود تقاضای پناهندگی کرده، چند بار هم گفتند رفته اسرائيل اما بموجب آخرين خبرها به واشنگتن منتقل شده است. پرواز او بيروت- دمشق- تهران بود اما يک نوک پا رفت ترکيه و اين پرواز تبديل شد به بيرون، استانبول- واشنگتن!

نه مجلس خبرگان از رهبر سئوال می کند که چرا سپاه و ارگان های اتمی مثل آبکش سوراخ سوراخ اند و نه شورای فرماندهان سپاه به کسی پاسخگو. نه مجلس از اين فضولی ها می کند و نه خبرگان. چهارتا دختر بچه و يا فلان استاد دانشگاه وقتی می خواهند بروند در يک کنفرانس سخنرانی علنی کنند و يا در يک سمينار آموزش روزنامه نگاری در کشور هند شرکت کند، عقاب های وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران دم در هواپيما می رسند و برشان می گردانند تا با کت و شلوار و يا رو سر رنگی بر نگردند و درايران انقلاب رنگی بکنند، اما کسی نمی پرسد چه کسی و کدام شبکه جاسوسی از زمان سفر، قرار ملاقات و هويت آنها که در يورش به دفتر "اربيل" در عراق دستگير شدند به امريکائی ها خبر داده بود؟ همچنان که کسی نمی پرسد سردار عسگری تاحالا کجا بود که حالا در چنگ امريکائی ها و اسرائيلی هاست؟

امنيت در جمهوری اسلامی همچنان بر محور شلاق و سلول انفرادی و بازجوئی و اعتراف گيری می چرخد و بايد منتظر بود در آينده ای که چندان هم دور نيست چه کسان ديگری نقاب از چهره بر خواهند داشت و ماموريت جديد را عهده دار خواهند شد.