ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

کنفرانس بغداد
امريکائی ها يک کيف سند
از اعترافات سرداران دردست داشتند
شيران بيشه های اوين، در بغداد مثل بلبل دهان به اعترافات گشودند!

 
 
 
 
 

 

کنفرانس بغداد به محاکمه ای توام با تهديد افشای اسناد دخالت های سپاه پاسداران در عمليات انفجاری در عراق تبديل شد. نماينده امريکا در کنفرانس "ديويد ساترفيلد" که مشاور ارشد وزارت خارجه امريکاست، در طول اين کنفرانس چند بار هيات نمايندگی ايران را تهديد کرد که اسناد لازم را از کيف دستی اش بيرون خواهد آورد و اگر نياز باشد آنها را رو خواهد کرد. او گفت که اين اسناد ارتباط های نظامی، تسليحاتی و پولی جمهوری اسلامی با شبه نظاميان شيعه عراق را نشان ميدهد. کمتر جای ترديد است که بخش مهمی از اين اسناد و اطلاعات که در کيف دستی هيات نمايندگی امريکا جا سازی شده، نتيجه اعترافات سرداران دستگير شده سپاه پاسداران در اربيل، در بغداد(دبيردوم سفارت)، يورش به شهرک صدر و دستگيری گروهی از فرماندهان جيش المهدی و سرانجام اعترافات اخير سردار عليرضا عسگری است. اعترافات عسگری سوريه را نيز در موقعيت ضعف دراين کنفرانس قرار داد.

آنها که در تهران و در بند ويژه سپاه در زندان اوين شيرند و اعتراف می گيرند و در ترورهای خارج کشور دستی توانا داشتند( از جمله سردار صحرارودی عامل ترور قاسملو دبيرکل وقت حزب دمکرات کردستان ايران) و يا در ترورهای داخل کشور سوار بر موتور 1000 جولان ميدادند، خود وقتی در عراق به دام افتادند مثل بلبل دهان گشوده و اعتراف کردند!