ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  به بهانه مخالفت با مصدق
روح الله حسينيان (خسرو)
عليه بازتاب و رضائی به ميدان آمد
 
 
 
 

 

حجت الاسلام روح الله حسينيان، که در پرونده قتل های زنجيره ای نام مستعارش "خسرو" فاش شد و گفته می شود فتوا دهنده ترور حجاريان بوده، در سايت اطلاع رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی عليه صدا و سيما بدليل تجليل از دکتر مصدق انتقاد کرد. حسينيان که رئيس مرکز اسناد انقلاب اسلامی است و از او بعنوان يکی از چهره های تصميم گيرنده در جريان يورش تيرماه 1378 به خوابگاه دانشجويان و سازمان دهنده تظاهرات حکومتی روز 24 تيرماه با هدف کودتا عليه دولت خاتمی ياد می شود، در يادداشت خود به سايت بازتاب نيز حمله کرد و نوشت:

شب پانزدهم اسفند اخبار 20:30 به تجليل از مصدق پرداخت و سايت بازتاب که مدتی است تلاش می کند جای روزنامه های زنجيره ای را پر کند به تملق و تمجيد از اين اشتباه صدا و سيما پرداخت.
ترسم نرسی به کعبه ای اعرابي
اين ره که تو می روی به ترکستان است
از سايت بازتاب که برای تخريب دولت احمدی نژاد حتی به چاپلوسی صهيونيست ها می پردازد و از هولوکاست دفاع می کند و چراغ سبز به آمريکائيان نشان می دهد و .... هيچ انتظاری نيست.
ولی صدا و سيما چطور ممکن است به تمجيد از مردی بپردازد که خيانت او به نيروهای مذهبی بر هيچ کس پوشيده نيست، مردی که امام خمينی در مورد او فرمودند: «او مسلم هم نبود».از جناب آقای مهندس ضرغامی می خواهيم تا اين موضوع و دهن کجی به امام را پی گيری کنند و دست های نامرئی را قطع کنند.
هم فيلتر سايت بازتاب و هم حملاتی که اخيرا به محسن رضائی شروع شده، نشانه هائی است از مقدمه چينی برای جلوگيری از احتمال بازگشت رضائی به سپاه پاسداران و حضور دوران اخير او در کنار فرماندهان سپاه در همايش های مختلف، از جمله همايش "مهدی باکری" در اصفهان.
سنگ تمامی که روح الله حسينيان برای احمدی نژاد می گذارد، خود حکايت کاملی است از وابستگی های احمدی نژاد به آن محافلی که از درون آن قتل و ترور و اعدام و ... در می آيد!