ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  دبيرکل نهضت آزادی ايران
دولت متکی به حزب پادگانی
چشم ديدن احزاب را ندارد
 
 
 
 

 

دکتر ابراهيم يزدی دبيرکل نهضت آزادی ايران، که دريچه های مطبوعات به روی او و ديگر ملی – مذهبی ها مانند دوران اصلاحات باز نيست تا بتواند برخی ديدگاه های خود و نهضت آزادی را پيرامون مسائل کشور بيان کند، در يک مصاحبه کوتاه با خبرگزاری ايلنا گفت:

دولت نهم هيچ‌‏يك از نهادهای مدنی را به رسميت نمی‌‏شناسد. دولت فعاليت احزاب، انجمن‌‏های مدنی و آزادی روزنامه‌‏ها و تنوع آنها را برنمی‌‏تابد چرا كه در صورت وجود تك‌‏صدايی می‌‏تواند هر چه می‌‏خواهد بگويد و انجام دهد.

بعد از گذشت 28 سال از انقلاب همه گروه‌‏ها و نيروهای سابقه‌‏دار انقلاب اعم از چپ و راست بر اثر تجربه اعلام می‌‏كنند كه جمهوريت بدون فعاليت احزاب بی‌‏معناست و بايد احزاب توسعه پيدا كنند اما می‌‏بينيم كه دولت درست مخالف اين جهت عمل می‌‏كند.

دولت نهم به دليل اينكه به جريان پادگانی وابسته است، فعاليت و حضور احزاب و نهادهای مدنی را با منافع خود مغاير می‌‏بيند و به همين دليل يكی از وزرای دولت عنوان می‌‏كند كه نيازی به احزاب نيست و بسيج می‌‏تواند اين نقش را به خوبی ايفا كند.

دولت حتی فعاليت تشكل‌‏های دانشجويی منتقد خود را برنمی‌‏تابد و دفاتر انجمن‌‏های اسلامی را به بهانه‌‏های مختلف تعطيل می‌‏كند. عملكرد دولت در خصوص احزاب، مطبوعات و نهادهای مدنی برخلاف اصول صريح قانون اساسی است.

اين بخشی از مصاحبه مورد بحث است که توسط خبرگزاری ايلنا منتشر شده است. احتمالا اين گفتگو مشروح تر بوده و خلاصه آن از خط قرمز هائی که مرتب آنها را نهادهای دولتی زياد تر می کنند عبور کرده است.