جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

آخرين نقطه نظرات "پريماکف"
حمله نظامی به ايران
يک فاجعه جهانی خواهد شد!

 
 
 
 
 

روزنامه «نووی يه ايزوستيا»، آخرين نقطه نظرات "يوگنی پريماکف" ديپلمات سرشناس اتحاد شوروی سابق را پيرامون خطر حمله به ايران منتشر کرد. پريماکف در مصاحبه ای که با اين روزنامه داشت، گفت:

مقامات نظامی آمريكايی آشكارا طرح های حمله به ايران را بررسی می‌كنند. استقرار سيستم دفاع ضد موشكی آمريكا در اروپای شرقی نيز به تهديدات احتمالی از سوی ايران ارتباط داده شده است.

بسياری از رسانه های گروهی بطور جدی اطلاعاتی در زمينه آمادگی دولت آمريكا برای حمله موشكی و يا بمباران ايران را منتشر كرده اند. من اميدوارم كه «چنين درز اطلاعاتی" از سوی پنتاگون تنها برای ترساندن ايرانيها صورت گرفته باشد، چرا كه اگر طرحی های فاش شده، برای حمله به ايران واقعيت داشته باشد، بسيار نگران کننده است. چنين حمله ای فاجعه ای خواهد شد که نتايج آن همه جهان را در بر خواهد گرفت.


آنچه که در ارتباط با موقعيت جهانی روسيه می توانم بگويم آنست که نبايد تصور كرد كه روسيه در حال حاضر جايگاه كم ارزشی دارد. البته مسلم است که روسيه، اتحاد جماهير شوروی نيست، اما درعين حال تنها كشوری است كه از لحاظ توان بالقوه هسته‌ای، قابل مقايسه با آمريكا است. در ثانی روسيه جزو پنج عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل متحد و نيز در كنار آمريكا، اتحاديه اروپا و سازمان ملل، گروه چهار ميانجی بين المللی مناقشه خاورميانه را تشكيل می‌دهد.
امريکا با ايجاد سيستم دفاع ضد موشكی در نزديكی مرزهای روسيه می خواهد روسيه را به سمت مسابقه تسليحاتی سوق دهد، چرا كه آنها دارای بودجه نظامی بيشتری در مقايسه با روسيه هستند و اين مسئله به نفعشان تمام خواهد شد. اگر روسيه به چنين مسابقه تسليحاتی تن در دهد، تمامی توسعه اقتصادی كه اين كشور طی سالهای اخير بدست آورده و در حال قدرت گرفتن است، بار ديگر دچار وقفه خواهد شد.  به همين دليل بسيار منطقی است كه رهبران روسيه اعلام كنند كه پاسخ مسكو به اقدامات واشنگتن، متناسب و متجانس خواهد بود.