جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  با عقب نشينی دمکرات ها
بوش برای حمله به ايران
نيازمند کسب اجازه از کنگره نيست
 
 
 
 

 

خبرگزاری آسوشيتدپرس به نقل از مقامات آمريكايی گزارش داد كه نانسی پلوسی، رئيس مجلس نمايندگان آمريكا از حزب دمکرات اين کشور و ديگر اعضای دمکرات کنگره امريکا تصميم گرفتند خواست خود برای ملزم ساختن بوش به کسب اجازه از کنگره برای حمله به ايران صرفنظر کنند.

اين تصميم در جلسات غير علنی کنگره و در مذاکرات پنهان اتخاذ شد و گفته می شود فشار اسرائيل دراين زمينه موثر واقع شده است. يک نماينده کنگره امريکا بنام "شلی برکلی" در همين ارتباط گفت: بيمی گسترده نسبت به برنامه های اتمی ايران در اسرائيل وجود دارد.