جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  حرکت با چراغ خاموش
قطعنامه جديد عليه ايران
اين هفته به رای گذاشته خواهد شد
 
 
 
 

 

گزارش هائی که شب گذشته خبرگزاری ها منتشر کردند، همگی حکايت از تدوين و تفاهم اعضای دائم شورای امنيت بر سر قطعنامه جديدی است که عليه ايران قرار است صادر شود. اين بار برخلاف دفعات گذشته، روند تدوين قطعنامه با جنجال های خبری کمتر و بی سروصدا تر طی شد. چنان که گوئی اينبار کاخ سفيد با چراغ خاموش حرکت کرد تا روزنه های تاثير گذاری روی بحث ها را ببندد. روز گذشته طرح تدوين شده را مقامات ارشد اعضای دائم شورای امنيت تائيد کردند و باحتمال قريب به يقين تا پايان اين هفته، يعنی تا يکشنبه اين قطعنامه برای رای گيری در جلسه همگانی شورای امنيت سازمان ملل به رای گيری گذاشته خواهد شد.