جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

نوشدارو پس از مرگ سهراب
رفع توقيف 3 روزنامه
در سردترين فصل مطبوعات
درحاليکه تلويزيون فارسی امريکا ميدان را در ايران در دست گرفته، يک شبکه جديد فارسی با بودجه عربستان سعودی بزودی برنامه های خود را برای ايران آغاز می کند.

 
 
 
 
 

در سردترين فصل مطبوعات ايران که تيغ سانسور بر گلوی همه شان فشار می آورد، سه روزنامه توقيف شده را دستگاه قضائی آزاد کرد: شرق، آسيا و هم ميهن. اين فضا چنان سرد و يخ زده است که حتی مديران مسئول هر سه روزنامه ای از آنها رفع توقيف شده نسبت به ادامه انتشار و يا دوباره منتشر کردن آنها ابراز ترديد کرده اند. به همان اندازه که بازار مطبوعات خبری در ايران سرد و يخ زده شده است، تلويزيون فارسی امريکا ميدان را در اختيار گرفته و هر کس منکر تاثير و ميزان گسترده استفاده از آن در داخل کشور شود خود را فريب داده است. بدين ترتيب، حکومت بدست خويش، افکار عمومی را سپرد بدست تلويزيونی که بانگ آن بهرروی ازبام کاخ سفيد بر می خيزد! فاجعه اينگونه بدست آنها که مطبوعات داخل کشور را عامل دشمن معرفی می کردند و هنوز هم براين عقيده اند رقم زده شد. سيستمی که بموجب آن تلويزيون فارسی امريکا رله و يا پخش می شود، مانند ديگر تلويزيون های فارسی قابل هک، ايجاد پارازيت و... نيست و با دستگاه های گيرنده جيبی ديجيتال که به بازار آمده بزودی فارغ از بشقاب های نيازمند بام خانه ها قابل گرفتن خواهد بود!

آنها که روزنامه ها را توقيف کردند، زمانی نوشدار رو را به سهراب نقش بر زمين رسانده اند که کار از کار گذشته است.

در يک خبر ديگر نيز تلويزيون الجزيره اعلام کرد که بزودی يک شبکه فارسی بنام "الحسين" از خليج فارس برنامه های خود را شروع خواهد کرد. گفته می شود بودجه اين تلويزيون را عربستان سعودی تامين کرده است و روابط دو کشور آنقدر تيره هست و زير ديگ تضاد شيعه و سنی آنقدر هيزم گذاشته شده که به اين آسانی نخواهند توانست بر سر بستن اين شبکه فارسی با عربستان سعودی به تفاهم برسند. گفته می شود اين تلويزيون بزودی و حتی در روزهای آينده کار خود را شروع خواهد کرد. شايد الجزيره فارسی در راه باشد.