ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 

صفحه اول

پیوندهای پیک

بايگانی پيک

 

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

اومانیته ارگان حزب کمونیست فرانسه:

تهديد برفراز تهران

دالان های هوائی حمله

از خلیج فارس و ترکیه

 

اومانيته - 12 مارس 2007- فرانسواز ژرمن روبن- ترجمه پیک نت

 

فدراسيون بين‌المللی زنان براي صلح، به مناسبت هشتم مارس- روز جهاني زن-، در پيامي به كليه كشورهاي عضو شوراي امنيت خواهان اقدام فوري و به كار بستن همه نيرو براي جلوگيري از حمله به ايران شد. تداركات نظامي و ادامه سخنان و بيانيه هاي نگراني در منطقه نشان مي دهد كه اضطراب زنان جهان به حق است. نخستين موضوع نگراني آور تداركات نظامي ايالات متحده است كه همچنان ادامه دارد. پس از آنكه در 21 فوريه، دومين ناو هواپيما بر هسته اي امريكا بنام "يو.اس.اس جان اشتانيس" وارد خليج فارس شد، اكنون سخن از ورود سومين ناو در ماه اوريل مي رود. اين تداركات پرهزينه يقينا براي نمايش به منطقه نيامده اند.

در كنار اينها تداركات اسرائيلي هاست. "يوري اونري" شخصیت معروف صلح دوست اسرائيلي اين هفته بار ديگر نسبت به تداركات جنگي هشدار داد. وي سخنان نظاميان اسرائيلي را نقل كرد كه در تلويزيون اعلام كرده اند "ما آماده جنگ بعدي هستيم." اونري مي پرسد : جنگ، چه وقت؟ و برعليه چه كسي؟

پاسخ نخستين پرسش از اكنون تا تابستان است و در مورد دومي يكي از سه كشور دشمن يعني: لبنان ، سوريه يا ايران. با توجه به اينكه از ماهها پيش رسانه هاي اسرائيلي هر روز هشدارهاي نگراني آوري را درباره ايران پخش مي كنند، منظور از اين جنگ مي تواند يك حمله مشترك اسرائيلي - امريكايي باشد.

در همين زمينه و بطور مشخص تر، نيروي هوايي اسرائيل مانوورهاي هوايي خود را از پايگاه آموزشي خود در قونيه تركيه شدت بخشيده است. به نوشته روزنامه كويته "السياسه" مذاكرات در سطح ناتو - كه تركيه عضو آن است - جريان دارد تا آنكارا فضاي هوايي خود را بر روي حملات احتمالي برعليه ايران بگشايد. بنظر مي رسد تعدادي از كشورهاي خليج فارس و از جمله قطر، عمان و امارات متحده عربي، بيم زده از "خطر شيعي"، آماده اند درصورت حمله به ايران يك "دالان هوايي" بر فراز خاك خود براي هواپيماهاي اسرائيلي بگشانيد.