ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

تهدید به ترک لباس روحانی

بحث های تند، درجمع

روحانیون منتقد حاکمیت

 

با پایان سفر و ماموریت علی لاریجانی در قم و این شایعه که وی برخی مراجع را درجریان حمله اتمی و آماده شدن مراجع برای اعلام جهاد و مقابله با حمله قرار داده است، بحث های تندی در بیوت شمار دیگری از مراجع آغاز شده است. این بحث ها عمدتا متکی به اخبار جسته و گریخته ایست که از بیوت مراجعی که لاریجانی با آنها دیدار کرده بیرون آمده است. در اعتراض به آن اخبار محرمانه ای که گفته می شود لاریجانی به چند مرجع مذهبی داده و همچنین پیام رهبر برای این مراجع جهت آماده شدن برای صدور فتوای جهاد برای مقابله با حمله، چند تن از روحانیون در اعتراض به این مخفیکاری ها و ماجراجوئی ها اعلام داشته اند از لباس روحانی بیرون خواهند آمد تا مردم بدانند در آنچه اتفاق می افتد همه روحانیون سهیم نیستند

گفته می شود بدنبال همین بحث ها آیت الله محمدرضا شبستری بعنوان اعتراض به حرکت های غلب حکومت ترک لباس گفته و اعلام داشته "من خودم، خودم را خلع لباس می کنم"!