جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

بيانيه دولت کردستان عراق:
اعلام بيطرفی کردستان عراق
در مناقشات ايران و امريکا

 
 
 
 
 

مسعود بارزانی رهبر دولت کردستان عراق با سفير جمهوری اسلامی در عراق ديدار و مذاکره کرد.

سراسر منطقه را فضای حمله نظامی به ايران و آغاز جنگی جديد در منطقه گرفته است. اين فضای جنگی چنان است، که حتی در کردستان عراق بحث پيرامون اعلام بيطرفی در جنگ ميان ايران و امريکا مطرح است. کاهش شديد مناسبات بين دولت عراق و جمهوری اسلامی نيز عملا اعلام چنين مواضعی را در کردستان عراق اجباری کرده است

 

بدنبال مذاکرات مسعود بارزانی رئيس دولت خودگردان کردستان عراق، با سفير جمهوری اسلامی در عراق پيرامون حمله به دفتر ايران در اربيل و به حال نيمه تعطيل در آمدن مناسبات ديپلماتيک ميان ايران و عراق، بيانيه ای را بنام دولت کردستان عراق صادر کرد که در آن قيد شده:

«کردهای عراق در مناقشات بين تهران و واشنگتن مداخله نکرده و جانب هيچ يک از طرفين را نمی گيرند.»

در همين بيانيه و در ارتباط با فعاليت های جمهوری اسلامی در دفتر مورد يورش قرار گرفته اربيل، دربيانيه قيد شده:

دولت کردستان عراق اجازه اقدامات غير قانونی به کشورهای همسايه، در خاک کردستان عراق نمی دهد و خود نيز در امور همسايگان دخالت نمی کند. لازم است همسايگان کردستان با اين مواضع عميقا آشنا شده و به حاکميت و استقلال داخلی ما احترام بگذارند.»

ظاهرا اشاره پايانی بيانيه مذکور متوجه عمليات دفتر اربيل در کردستان عراق است.