جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  شب گذشته و عليرغم اعلام برنامه
فيلم مستند "فعاليت اتمی ايران"
از تلويزيون آلمان پخش نشد
گزارش دريافتی
 
 
 
 

 

شبکه اول تلويزيون آلمان" آ- ار- د"، شب گذشته پخش يک فيلم مستند درباره فعاليت های اتمی ايران که حتی ساعت پخش آن اعلام شده بود را لغو کرد.

اين فيلم که قرار بود ساعت 11 و30 دقيقه به وقت اروپا, از شبکه اول تلويزيون آلمان پخش شود،  درباره سير حرکت جمهوری اسلامی به سوی دستيابی به سلاح اتمی بود. فيلم را يکی از مستندسازان سرشناس آلمان بنام "اگمونت کخ" تهيه کرده و در آن  مسير اقدامات "مسعود نراقی",  از کارشناسان ارشد اتمی ايران, برای خريد مواد و تجهيزات لازم از شرکت های آلمانی را تعقيب می کند, به اولين تماس های اين فرد و همکارانش با  عبدالقدير خان برای بدست آوردن تجهيزات ياد شده می پردازد, نشان می دهد که چگونه نراقی و همکارانش در دهه هشتاد به رغم تدارکات فنی و نقشه ای در غنی سازی اورانيوم شکست می خورند, از بيرون آمدن نراقی از ايران و پناهنده شدنش به آمريکا و حد همکاريش با سيا سخن می گويد, نوع برخورد دولت کلينتون با پرونده ای که سيا بر اساس اظهارات نراقی تهيه می کند را به بحث می گيرد, از دور دوم تلاش های جمهوری اسلامی برای غنی سازی اورانيوم و جزئيات نقش شرکت های آلمانی و عبدالقدير خان در اين تلاش ها خبر می دهد, از مفاد  پرونده هايی که برای شرکت های آلمانی در قوه قضاييه آلمان در دست بررسی است پرده برمی دارد, از سرنوشت کنونی نراقی حرف می زند, از اين می گويد که چگونه  گزارش های اخير جمهوری اسلامی به آژانس اتمی برای نراقی در آمريکا مشکل ايجاد کرده  و ...