ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

ایندپندنت

افکار عمومی اسرائیل

آماده حمله به ایران می شود

ترجمه بایرام منصوری

 
 
 
 

 روزنامه ایندپندنت چاپ لندن گزارش کرده است که به نظرمی آید ساستمداران عالیرتبه و تحلیل گران اسرائیل درحال آماده ساختن افکارعمومی مردم اسرائیل برای حمله به ایران می باشند. ایران موضوع اصلی بحث دریک فوروم امنیتی دراسرائیل بوده است که این هفته درشهرهرتصلیا دراین کشوربرگزارشده است.

سخنگویان این فوروم شامل مقامات بلند پایه اسرائیل و آمریکا، چهار کاندید ریاست جمهوری آمریکا، و تعدادی ازنئومحافظه کاران برجسته شامل ریچارد پرل و جیمز وولزی مدیرسابق سیا بوده است.

گزارشگرفانینشال تایمزدراین مورد می نویسد: "طبل جنگ با صدایی بسیاربلند در هرتصیلیا به گوش می رسد".

نیکلاس برنزمقام رسمی وزارت امورخارجه آمریکا گفته است که شک ندارد ایران در جستجوی سلاح هسته ای است. جیمزوولزی نیز ایران را در ردیف آلمان نازی قرار داد. جان ادوارد نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 ازحزب دمکرات، دراین کنفرانس اظهارداشت: "آنچه که درنزدیکی ما می گذرد نشان دهنده تهدیدی بی سابقه بر علیه جهان و اسرائیل می باشد".

پرودی جولیانی نامزد حزب جمهوریخوده درانتخابات ریاست جمهوری 2008 آمریکا، هیت رامنی و جان مک کین نیزدراین کنفرانس سخنرانی کردند. جان مک کین نیز نامزد انتخابات آینده است.

(مترجم: برای رسیدن به ریاست جمهوری درآمریکا. اسرائیل باید نامزدها را تائید کند! به عبارت دیگرراه رسیدن به ریاست جمهوری درآمریکا ازاسرائیل می گذرد)