جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

پرسه جنگی در اطراف ايران
"شيمون پرز" در قطر
"المرات" راهی ترکيه

 
 
 
 
 

خبرگزاری ها- همه خبرگزاری های روسيه- متفق القول اند که اسرائيل طرح حمله نظامی به تاسيسات اتمی ايران را شانه به شانه امريکا پيش می برد و حتی مصمم تر از امريکا ممکن است دست به چنين جنونی بزند. برخی رايزنی های سياسی مقامات اسرائيلی که اخبار آن در روزهای اخير منتشر شده، نشان دهنده نزديکی زمان اين ماجراجوئی است. از جمله سفر شيمون پرز نخست وزير اسبق اسرائيل و کانديدای رياست جمهوری اين کشور به قطر و سفر "اولمرت" نخست وزير کنونی اسرائيل به ترکيه. قطر اکنون پايگاه بزرگ توطئه عليه ايران است و ترکيه نيز پيمان نظامی- امنيتی مشترک با اسرائيل دارد. به يمن سياست های ماجراجويانه و نظامی حاکميت جمهوری اسلامی، تمام راه هائی که تاکنون در خاورميانه و در ميان کشورهای اسلامی به روی اسرائيل بسته بود، يکی پس از ديگری باز شده و برای نخستين بار اسرائيل به متحد اعراب در برابر ايران تبديل شده است. خبرگزاری های گزارش کرده اند که نخست وزير اسرائيل درترکيه با نخست وزير اين کشور"رجب طيب اردوغان" ديدار و مذاکره خواهد کرد. اين سفر سه هفته ديگر و پس از بازگشت شيمون پرز از قطر و بررسی نتايج آن انجام خواهد گرفت و دولت اسرائيل بدون پرده پوشی اعلام داشته است که گفتگو پيرامون مسائل اتمی ايران و حوادث عراق در دستور مذاکرات دو نخست وزير قرار دارد.