ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

درمحافل سياسی گفته می شود
موج ترور دولتی
بزرگترين نگرانی امنيتی کشور
زيرپوشش دفاع از برنامه اتمی و مخالفت با قبول قطعنامه شورای امنيت، می خواهند موج ترور شخصيت های شناخته شده حاکميت را آغاز کنند! اندام های شبکه ترور را حکومتيان مدعی اند کشف کرده اند!

 
 
 
 
 

در برخی محافل سياسی ايران، در دو روز تاسوعا و عاشورا که فرصت ديدارهای مهمی فراهم آمد، اخباری دهان به دهان نقل شده که حتی اگر بخشی از آنها واقعيت داشته باشد، بايد در آينده نزديک شاهد حوادث مهمی در داخل کشور بود. از جمله اين اخبار تدابيری است که در هفته های اخير انديشه شده تا مانع يک موج ترور در داخل کشور شوند. حتی گفته می شود اطلاعاتی درباره برنامه ريزی اين موج ترور بدست آمده و اعترافاتی نيز گرفته شده است. هدف از اين ترورها که هنوز معلوم نيست موفق به متلاشی کردن اندام های سلولی شبکه های آن شده باشند برخی بلندپايگان و مقامات حکومتی را در نظر دارد و سرنخ های طراحان آن به داخل دولت احمدی نژاد رسيده است. حتی گفته می شود ليست موج اول ترور نيز بدست آمده است. دفاع از برنامه اتمی و حمايت از دولت برای اين ترورها تئوريزه شده و تحت عنوان از بين بردن مخالفان مقاومت در برابر امريکا و مقابله با کسانی که می خواهند عقب نشينی اتمی کرده و حتی از عراق نيز عقب بنشينند درمحافل و سلول های ترور تبليغ شده است.

گفته می شود ليستی از موج دوم ترور شامل حال چهره های سياسی پيرامونی حکومت نيز وجود دارد.

در محافل سياسی گفته شده که درحال حاضر بزرگترين نگرانی امنيتی حکومت همين ماجراست و تمام تلاش روی کشف شبکه های اين ترور متمرکز شده، اما از آنجا که از درون بافت های امنيتی حکومت نيز کسانی با اين توطئه در پيوند هستند، بی اعتمادی به گزارش ها اجازه سرعت کشف نمی دهد. حتی درباره بازداشت سه فعال زن درفرودگاه نيز گفته شده که برای فلج سازی تمرکز روی خطر ترور حکومتی، چنين ماجرائی را آفريدند که با اخطار بسيار جدی ستاد بحران به آن خاتمه بخشيده شد.

با مطالعه اين اطلاعات بسيار محدودی که بدست ما رسيده، اکنون می توان حدس زد که به چه دليل سايت امنيتی- دولتی "رجانيوز" وزارت اطلاعات و امنيت را تشويق و حتی تهديد می کند تا بجای هر فعاليت امنيتی روی دستگيری فعالان سياسی دوران اصلاحات متمرکز شود و نوک تيز پيکان حمله را متوجه هاشمی رفسنجانی بعنوان کانون توطئه عليه دولت احمدی نژاد کرده است. دراين ارتباط مقاله رجاء نيوز را از اينجا می توانيد بخوانيد:

 

http://www.rajanews.com/News/?5242