جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  شرق الاوسط:
جيش المهدی عراق
عقب نشينی به ايران را آغاز کرد
 
 
 
 

 

روزنامه "شرق الاوسط" روز گذشته خبر مربوط به عقب نشينی فرماندهان نيروهای نظامی مقتدا صدر(جيش المهدي) به داخل خاک ايران داد. آنها طی دو روز گذشته از شهرک صدر خارج شده و سپس عراق را به قصد ايران ترک کردند. هنوز معلوم نيست مقتدا صدر نيز همراه با فرماندهان نظامی جيش المهدی خاک عراق را به قصد ايران ترک کرده يا نه.

قرائن نشان ميدهد که اين عقب نشينی از بيم لو رفتن اطلاعات بيشتری در جريان دستگيری های ادامه دار در بغداد و نجف توسط امريکائی ها و دستگيری های تازه بر مبنای اين اطلاعات صورت گرفته است. با توجه به اينکه بيشتر فرماندهان جيش المهدی از تعليم ديدگاه سپاه قدس – از واحدهای سپاه پاسداران- اند و يا عراقی الاصل هستند اما در دوران حکومت صدام حسين در ايران بسر برده و جذب سپاه قدس شده اند، اين احتمال که فرمان عقب نشينی به جيش المهدی از ايران صادر شده باشد بسيار است. بويژه که با دستگيری 5 فرمانده ارشد سپاه در جريان يورش به دفتر نمايندگی جمهوری اسلامی در اربيل اطلاعات مهمی بايد دراختيار نيروهای امريکائی قرارگرفته باشد.

مقتدا صدر، پيش از عقب نشينی جيش المهدی از نفرات نظامی اين گروه خواست تا سلاح های خود را در خاک عراق پنهان کنند و چنانچه در عراق می مانند، حتی سلاح کمری نيز با خود حمل نکنند.

شرق الاوسط نوشت: از شبه نظاميان جيش‌‏المهدی خواسته شده، فعلا با نيروهای امنيتی عراقی و آمريكا درگير نشوند، حتی در صورت حمله به دفاتر و خانه های آنها.