ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

نگاهی کوتاه به مصاحبه دومين وزيرکشور دولت خاتمی
ايران و ايرانی
از داخل و خارج در محاصره

 
 
 
 
 

عبدالواحد موسوی لاری دومين وزير کشور محمدخاتمی در دو دوره رياست جمهوری، که اکنون دبير اجرائی مجمع روحانيون مبارز است، در گفتگوئی با خبرگزاری های داخلی نگرانی های خود و طيفی از نيروهای داخل و پيرامون حاکميت را پيرامون خطر حمله به ايران اينگونه توضيح داد:

تمام كسانی كه به نظام جمهوری اسلام تعلق خاطر داشته و به آينده ايران و نظام علاقه‌‏مند هستند، با توجه به شرايط پيش‌‏آمده، نگرانی‌‏هايی دارند كه اين نگرانی‌‏ها و دغدغه‌‏ها زمينه واقعی دارد. بعد از طی دوره سخت و دشوار مربوط به جنگ تحميلی كه هزينه‌‏های فراوانی برای ملت و كشور داشت و مردم با مقاومت خود توانستند حيثيت نظام و كيان ايران را حفظ كنند، ما وارد دوره كار و آبادانی و سازندگی شديم و قدم‌‏های بلندی در جهت عمران كشور و ورود به جرگه كشورهای توسعه‌‏يافته برداشتيم كه امروز بايد از همه اين تجربيات به درستی استفاده شود.
دلسوزان نظام امروز احساس می‌‏كنند كه شرايط جديدی در كشور به وجود آمده است كه محصول كينه‌‏ورزی كينه‌‏توزانی است كه موجوديت ما را نمی‌‏خواهند و از همان ابتدا با انقلاب ما مخالف بوده و اكنون نيز مخالف هستند و در هر شرايطی سعی می‌‏كنند به كشور ما لطمه بزنند كه دولتمردان بايد سياست‌‏های مناسبی را برای بهانه ندادن به اين كينه‌‏توزان در عرصه داخلی و بين‌‏المللی اتخاذ كنند.

محدود كردن دايره خودی‌‏ها، خارج كردن چهره‌‏های دلسوز از گردونه تصميم‌‏گيری و تصميم‌‏سازی، ايجاد جو تند ضدايرانی در عرصه بين‌‏المللی و بهانه دادن به دشمنان از طريق برخی رفتارها و اظهارات می‌‏تواند حركت پرشتاب كشور به سوی آينده را كُند كند و اين مساله دغدغه‌‏ امروز همه مسئولان دلسوز نظام جمهوری اسلامی است.