ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

جمهوری اسلامی  
قطعنامه شورای امنيت را قبول نکرد

 
 
 
 
 

رئيس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی رسما اعلام داشت که جمهوری اسلامی قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت را قبول ندارد و اجرا نخواهد کرد .

غلام رضا آقازاده اين نظر را در ديدار با سفرای تروئيکای عدم تعهد در سازمان بين المللی آژانس انرژی اتمی که از تاسيسات هسته ای اصفهان بازديد کردند اعلام داشت.

پيش از وی، فرمانده کل سپاه پاسداران اين نظر را اعلام داشته و پس از او بتدريج مقامات جمهوری اسلامی و از جمله آقا زاده سخن از رد شدن قطعنامه شورای امنيت در راس حاکميت خبر دادند. مهلت قطعنامه شورای امنيت دوم اسفند پايان می يابد و شورای امنيت برای قطعنامه ديگری تشکيل جلسه خواهد داد. فرمانده کل سپاه پاسداران "رحيم صفوی" در سخنرانی خود برای سرداران نيروی دريائی، ضمن اعلام عدم قبول قطعنامه شورای امنيت، پيش بينی کرد که قعطنامه بعدی سنگنين تر خواهد بود.