ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  احمدی نژاد
همه بزدل اند، جز "ايشان"!
 
 
 
 

 

«رسول منتجب‌نيا» قائم مقام دبيرکل حزب اعتماد ملی پيرامون مهلت رو به پايان قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل با سايت آفتاب مصاحبه کرده و گفت:

هنوز فرصت هست که دست اندرکاران موضوع هسته‌ای به مردم و نخبگان برگردند و نظرات کارشناسان و نخبگان ملت را جويا شوند و اين احتمال را بپذيرند که در روند پيگيری پرونده هسته‌ای دچار اشتباه شده و بهترين راه را نپيموده‌اند. در تبادل نظر با نخبگان هنوز اين احتمال وجود دارد که راه حل مناسب‌تری پيدا و ارائه شود

هنگامی که نخبگان ملت در يک تصميم بزرگ دخالت داشته باشند، اين تصميم پشتوانه مردمی بيشتری خواهد داشت تا آنکه چند نفر از نخبگان به صورت مجرد و در اتاق‌های بسته در اين باره تصميم‌گيری کنند

در شرايط کنونی هم برای برون رفت از وضعيت به وجود آمده و هم برای آينده کشور و مواجهه با هرگونه احتمال خطر، مسئولان چاره‌ای ندارند جز جلب افکار عمومی و بها دادن به نخبگان و صاحبنظران .

امروز تمام کارشناسان و صاحبنظران موضوع هسته‌ای اظهار نگرانی می‌کنند، اما متاسفانه برخی مقامات اجرايی بجای آنکه به نگرانی نخبگان دلسوز بها بدهند، با توهين به آنها و اينکه آنها «ترسو» و «بزدل» هستند، می‌خواهند صورت مساله را پاک کنند با هر کدام از نخبگان که اين روزها تماس می‌گيريم همه نگران هستند، اما رئيس جمهور می‌گويد هيچ نگرانی نيست؟ آيا همه زبون هستند به جز يک نفر که هيچ ارتباطی با کارشناسان و نخبگان ندارد