ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

بانگ به موقع "گلسرخی"

در سیمای جمهوری اسلامی

سیامک زند

  تلويزيون كانال 3 در برنامه بسيار پرطرفدار "فوق العاده" كه توسط فرزاد حسني مجري خوش سيما و با هوش( كه چند روز پيش از مردم خواست با اس ام اس نظر خود را در خصوص روحانيوني كه خدمات بزرگي به انقلاب كرده و محبوبيت دارند بيان كنند)اداره مي شود. در سلسله تلاش های تبلیغاتی که برای راهپیمائی 22 بهمن امسال جریان دارد، او نیز دست به کار شد و در یک اقدام بي سابقه بخشي از آخرين دفاع خسرو گلسرخي در دادگاه نظامي شاه در سال 1352 را، البته با سانسور پخش كرد. بخشهايي كه گلسرخي از اسلام مبارز ياد و قسمت هايي كه به رژيم شاه حمله كرد پخش شد ولي جايي كه به ريشه هويتي خود را به عنوان يك مار كسيست- لنينيست اشاره كرد سانسورشد. آنچه پخش و آنچه سانسور شد(میان علامت قرمز) اینگونه بود:

«من در اين دادگاه براي جانم چانه نمي زنم و حتي براي عمرم.من قطره اي ناچيز از عظمت و حرمان خلقهاي مبارز ايران هستم.« خلقی که مزدک ها و مازیارها و بابک ها، یعقوب لیث ها، ستارها و حیدرعمواوغلی ها، پسیان ها و میرزا کوچک ها، ارانی ها و روزبه ها و وارطان ها داشته است».آري من براي جانم چانه نمي زنم كه فرزند خلق مبارز و دلاور هستم. از اسلام سخنم را آغاز كردم .اسلام حقيقي در ايران همواره دين خود را به جنبش هاي رهايي بخش ايران پرداخته است.»

همچنین آن بخش هايي از دفاع گلسرخي که در آن به سانسور، خفقاني كه جلوي انديشه را مي گيرد، اشاره به مسئله ملي اقوام بلوچ و ترك و كُرد همگی سانسور شد. سي و سه سال پس اعدام گلسرخي هنوز دفاع  تاریخی او سانسور می شود! چرا كه امروز هم مردم با همان مشكلات رژيم پهلوي روبرو هستند و حاکمیت خود را مخاطب سخنان گلسرخي مي یابد.

پس از پخش سانسور شده فيلم دفاعیات گلسرخي "رحيم ازغدي" بازجوی دهه 60 زندان های جمهوری اسلامی در حالي كه با  عده اي در محل "كميته مشترك ضد خرابكاري" سابق و شكنجه گاه بعدي در جمهوری اسلامی "بازداشتگاه توحيد" نشسته بود،  پخش شد. ازغدی پور مدعي شد که امثال گلسرخي و احمدزاده ها سواد درست حسابي نداشتند. نه اسلام را مي شناختند و نه ماركسيسم را و فقط جذب بعد مبارزاتي چپ سوسياليستي شده بودند.

با هر انگیزه ای که این فیلم را پخش کردند، علیرغم همه تدابیر سانسوری، از صبح روزی که این برنامه پخش شد، همه جا صحبت از شجاعت گلسرخی و ایستادن در برابر قدرت سرکوبگر بود.