ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

مصاحبه امیر کویت با "تایمز"

ایران بداند، که شیعیان عرب

 اول عرب اند و بعد شیعه

 

"شيخ صباح" امير كويت، در آستانه سفر به انگليس با نشریه "تایمز" انگلستان گفت:

من نگران وارد شدن منطقه به بحراني جديد هستم. اگر ايران، جهان را متقاعد نكند كه قصد ساختن بمب اتم را ندارد، آن‌گاه اين فاجعه رخ خواهد داد. رئيس‌جمهور ايران در اينجا با ما ديدار كرد. ما گفتگوئی صريح با او داشتيم و من به او گفتم كه اگر انرژي اتمي در اهداف صلح‌آميز استفاده شود، ما هم از آن استقبال مي‌كنيم؛ اما اگر قصد آنان استفاده از اين انرژي براي اهداف نظامي باشد، ما هم بسيار ناراحت خواهيم شد. اميدوارم كه عاقلانه و منطقي تصميم بگيرند و خردمندي خود را نشان دهند. آنان بايد در موقعيت خطرناك كنوني، از پيامدهاي احتمالي خطرناك آن جلوگيري كنند. اعراب خليج فارس نيز مي‌خواهند رآكتور اتمی خود را بسازند. ما به تجهيزات هسته‌اي براي مقاصد صلح‌آميز نياز داريم و نمي‌توانيم براي توليد انرژي، به نفت تكيه كنيم؛ بنابراين، با جديت گزينه هسته‌اي را در نظر داريم و تحقيقات را در اينباره آغاز كرده‌‌ايم. ما به دنبال رآكتوري هستيم كه به همه منطقه خدمات بدهد.

اگر بگويم ما نگران فعالیت اتمی ایران نيستيم درست نگفته ام. ايران كشور قدرتمندي است و كسي منكر قدرت آنان نيست. ايران ميليون‌ها نفر جمعيت و انواع و اقسام سلاح‌ها را در اختيار دارد. هم‌‌اكنون آنها فاكتور تعيين‌كننده‌اي در امور سياسي عراق هستند، چرا كه همسايه يكديگر و از يك مذهب يعني شيعه هستند، اما اميدواريم كه ايرانيان مسئوليت خود براي ايجاد صلح در منطقه را حفظ كنند. ممكن است هم‌اكنون پيروزي‌هاي زيادي را به دست آورده باشند، اما اين روند هميشه ادامه ندارد. آنها در منطقه بزرگي قرار دارند؛ يك منطقه عرب، حتي شيعيان عرب در درجه نخست خود را عرب مي‌دانند، نه شيعه.

ايران مشكلاتي با جامعه بين‌الملل دارد كه مربوط به برنامه اتمي آنهاست. هم‌اكنون شوراي امنيت سازمان ملل به ايران فشار مي‌آورد. اگر ايران حاضر به همكاري نشود، آنگاه با همه جامعه بين‌الملل وارد جنگ شده است. ما امیدواریم امریکا و یا اسرائیل به ایران حمله نکنند اما همه چیز ممکن است!