ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

آشفته گوئی رهبر در روز نیروی هوائی

حمله به ایران شایعه است

حمله کنند، حمله جهانی می کنیم!

مریضی و مرگ من شایعه است، اما نظام متکی به فرد نیست!

این جمهوری اسلامی با آن جمهوری اسلامی سال 58 قابل مقایسه نیست

 

رهبر جمهوری اسلامی همه خبرگزاری ها ومطبوعات داخلی را دور زده و برای انتشار اخبار مربوط به خود که عموما نیز سخنرانی ها و دستورات یکطرف اوست، یک پایگاه خبری – اینترنتی برپا کرده که البته فیلتر نیست و براحتی می توان به آن دست یافت. این پایگاه خبری غیر از آن سایت اختصاصی وی است که آن همه بی مزاحمت فیلتر قابل دسترسی است.

درپایگاه خبری رهبر، خلاصه ویراستاری شده آخرین سخنرانی او که 5 شنبه گذشته ایراد شد  منتشر شده است. این سخنرانی در دیدار با جمعی از فرماندهان و شماری از اعضای نیروی هوائی ارتش و به مناسبت روز نیروی هوائی ایران شد. یعنی همان روزی که همافرهای ارتش شاهنشاهی یکجا به انقلاب پیوستند و البته بعد از انقلاب یا بازخرید شدند و یا اخراج!

علی خامنه ای دراین سخنرانی چند اشاره به مسائلی دارد که یا بعنوان دغدغه ملی و یا بعنوان شایعه در کشور رایج است. دغدغه و نگرانی از ادامه برنامه های نظامی و اتمی وی و حمله به ایران و شایعه بیماری و حتی مرگ وی در چند هفته گذشته. رهبر جمهوری اسلامی در این سخنرانی که آشکارا از انسجام فکری نیز برخوردار نبود، ابتدا حمله به ایران را یک شایعه قلمداد کرد و سپس در بخش های دیگری از سخنرانی خود وعده داد که حمله به ایران را در سطح جهان پاسخ خواهد داد!

بدین ترتیب، از نظر خود وی نیز، خطر حمله به ایران شایعه نیست و جدی است و اگر نبود نیازی به تهدید امریکا در سراسر جهان نبود!

در بخش مربوط به تکذیب شایعه بیماری و مرگ خود نیز علی خامنه ای تلویحا آن را تائید کرد و به تقلید از آیت الله خمینی گفت که نظام جمهوری اسلامی قائم به فرد نیست.

درابتدای این سخنرانی نیز او بدرستی گفت که ایران کنونی با ایران اول انقلاب قابل مقایسه نیست، منتهی وی اشاره اش به توپ و تانک و موشک تولیدی در داخل کشور بود، نه فروپاشی تمام پایه های مناسبات اجتماعی- فرهنگی جامعه و فقر و فساد و بیکاری و نابودی صنایع داخلی و نارضائی عمومی. چرا که اگر غیر از این بود، از بیم یک تظاهرات دانشجوئی دوربین در راهروهای دانشگاه ها نصب نمی کردند و برای هر اجتماع کوچکی یک لشکر نیروی انتظامی گسیل نمی داشتند و از سفر به خارج چند روشنفکر انگشت شمار – حتی مذهبی- جلوگیری نمی کردند.

حال چکیده و جان کلام سخنرانی رهبر را به نقل از پایگاه خبری او بخوانید:

موقعيت امروز جمهوري اسلامي ايران با اول انقلاب، مطلقاً قابل مقايسه نيست.
این که مي گويند قدرت دشمن را دستكم نگيريد درست است، اما چرا باید توانايي‌هاي ملت ايران را ناديده بگيريم؟

دشمنان شايعات مختلفي درباره فوت و بيماري درست مي كنند تا شايد چند روزي روحيه ملت ايران را تضعيف كنند، اما آنها نمي دانند كه در ايران با يك شخص روبرو نيستند بلكه با ملتي روبرو هستند.

ملت ايران با شایعات حمله توجه نکند. دشمنان خوب مي دانند كه هرگونه تعرض، عكس العمل همه جانبه ملت ايران را نسبت به متعرضان و منافع آنها در همه نقاط جهان به دنبال خواهد داشت.
معتقديم هيچ كس، چنين بي عقلي و خطايي نخواهد كرد و كشور و منافع خود را به خطر نخواهد انداخت. برخي مي گويند رئيس جمهور امريكا، اهل محاسبه و در نظر گرفتن عواقب كارهايش نيست، اما اينجور اشخاص را هم مي توان سرعقل آورد و تحليلگران و سياست سازان امريكايي اين را مي فهمند كه ملت ايران، هيچ تعرضي را بدون پاسخ نخواهد گذاشت.