جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اعترافات فرماندهان دستگير شده سپاه  
پول و تسليحات شبانه
از مرز مهران وارد عراق می شود
نفرات عراقی برای آموزش نيز از همين مرز به ايران فرستاده می شدند

 
 
 
 
 

همزمان با کنفرانس امنيت جهانی مونيخ، موج بزرگی از اخبار و تصاوير مربوط به کشته شدن سربازان امريکائی با سلاح های ساخت ايران و دست داشتن حکومت ايران در انتقال اين سلاح ها به عراق آغاز شد. برای نخستين بار تصوير سلاح هائی منتشر شد که گفته می شود از ايران به عراق منتقل شده است. در کنار اين تصاوير، برای نخستين بار کارت عضويت يکی از فرماندهان سپاه با عکس وی منتشر شد. هنوز معلوم نيست ادعاهائی که انتشار يافته بخشی از اعترافات فرماندهان دستگير شده سپاه در جريان حمله به دفتر نمايندگی "اربيل" است و يا مستقل از اين اعترافات.

نيويورک تايمز و واشنگتن تايمز هر دو دراين ارتباط اخبار و گزارش هائی را منتشر کردند و عملا عراق را به ايران پيوند زده و امريکا را درحال جنگ در دو جبهه نشان دادند. يک سناتور امريکائی بنام "اسکلتن" که رئيس کميته تسليحات امريکا در سنای اين کشوراست، خواهان واکنش ديپلماتيک در مرحله اول و هر واکنش ديگری از جانب کاخ سفيد در مرحله بعدی شد.

خبر مرکزی دراين موجب بزرگ آنست که 170 امريکائی با سلاح های ساخت ايران کشته شده اند و بيش از 600 امريکائی نيز در عراق با سلاح های ساخت ايران مجروح و معلوم شده اند.

بدنبال گزارش های اين دو نشريه، سايت "Ustoday " اين موج را با انتشار عکس هائی کامل کرد که ظاهرا مربوط به سلاح های کشف شده ساخت ايران درعراق است. شماری از اين عکس ها را به همراه نقشه ای که اين سايت بعنوان خط انتقال اسلحه از ايران به عراق منتشر کرده منتشر کرده ايم. سايت مذکور در همين ارتباط می نويسد:

شواهد زيادی در عراق وجود دارد که نشانگر پشتيبانی ايران از گروههای راديکال شيعی و همچنين آموزش و حمايت آنها است. سپاه قدس نقش اصلی را در چنين اقداماتی  به عهده دارد. سپاه قدس تروريستها را زير نظر خود آموزش داده و پول و انواع تسليحات در اختيارشان می گذارد. بخشی از مدارک و شواهد در زير نشان داده شده اند. طی شصت روز گذشته ايرانيها و عراقيهای بازداشت شده اعتراف کرده اند که ايران ميليشيای عراقی را مورد حمايت مالی و تسليحاتی خود قرار داده است. پول و تسليحات با وسايل نقليه مختلفی که اکثرا در شب حرکت  ميکنند از ايران به عراق منتقل ميشود. اين نقل و انتقالات به طور منظم صورت می گيرد و پولها بيشتر از طريق مرز مهران منتقل ميشوند . ضمن اينکه نيروهای راديکال عراقی از طريق مرز مهران برای آموزش به ايران اعزام ميشوند.