جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

گزارش يک روزنامه نگار مستقل امريکائی
سناريوی حمله
روز اول حمله، اين
اهداف بمباران ميشوند

 
 
 
 
 

داگلاس هرمان روزنامه نگار مستقلی که يک سايت اختصاصی دارد، در 31 ژانويه در مطلبی که در ارتباط با حمله امريکا به ايران نوشته، گمانه زنی هائی را انتشار داده که احتمالا بايد اهداف بمباران ايران باشد. اين که او از کدام منبع خبری به اين اطلاعات دست يافته و يا بر اساس کدام نشانه ها چنين گمانه زنی هائی کرده، مهم هست اما نه به اندازه اصل فاجعه ای که او پيش بينی کرده. به همين دليل چکيده مقاله او را می آوريم:

در روز اول، حمله قبل از اذان صبح و با شليک موشك ها به اهداف از قبل تعيين شده در تهران مانند مراكز تحقيقات هسته ای و آزمايشگاه "جابر بن حيان" و مرکز كالای الكتريك آغاز می شود. سپس نوبت به بوشهر می رسد. بدنبال تهران و بوشهر، ‏ اهداف از پيش تعيين شده در يزد،‏ نطنز، اردكان، مركز فناوری هسته‌ای در اصفهان و تاسيسات راديو ايزوتوپ در اراك، نيز همگی در همان ساعات اوليه آغاز حمله، بشدت بمباران خواهند شد و کليه نيروی هوايی و دريايی ايران نابود خواهد شد. در روز دوم جنگ شهروندان ايران و آمريکا صلح را آرزو ميکنند که بدست آوردنش سخت غير ممکن به نظر ميرسد، چرا که هميشه شروع جنگ بسيار آسانتر از پايان آن است. متن کامل اين مقاله را در روی لينک زير می توانيد بخوانيد.

http://www.strike-the-root.com/71/herman/herman2.html