ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ديدارها و مذاکرات مستمر
خاتمی و رهبر بر سر همه مسائل
 
 
 
 

 

محمد علی ابطحی در يادداشت های روزانه اش، ضمن تکذيب تامين هزينه سفرهای محمد خاتمی توسط بيت رهبری، به اين نکته اشاره کرد که خاتمی بصورت مستمر با علی خامنه ای رهبر ايران ديدار و مذاکره دارد. ابطحی نوشت:

در سايت گردی شبانه ديدم خبر(تامين هزينه سفر خاتمی توسط بيت رهبري) در سايت الف آمده که معمولاً آقای احمد توکلی روش و منش خبرسازی و دورغ پردازی ندارد. آنهائی هم که فيلترشکن دارند گفتند بازتابِ نيمه مرحوم هم آن را گذاشته است. می دانستم دروغ است چون من سال هاست شاهد آنم که آقای خاتمی هيچ وقت از رهبری مايه نمی گذارد؛ چه در دوران رياست جمهوری و چه در بعد از آن. مثلاً تا به حال حتی در هيچ جا نگفته که بعد از رياست جمهوری به صورت مستمر با رهبری ديدار داشته است و در همه ی مسائل گفت و گو می کند.

اتفاقاً ديروز ۳ تا جلسه ی متفاوت با آقای خاتمی داشتم. در هر سه جلسه با همکارانش صحبت می کرد که چرا کسی اين دروغ بزرگ را (تامين هزينه سفر توسط بيت رهبري) تکذيب نمی کند؟ می دانستم که خرج سفر جلساتی که– خاتمی- شرکت کرده را ميزبانانش می دهند. اگر خاتمی در سخنانش ادبياتی به کار می برد که هزينه هايش را ملت ايران می دادند، هزينه ی سفرش از بيت المال پرداخت نمی شد؟!