ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

ادعای یک ژنرال امریکائی

درباره آخرین ساعات صدام

 

خبرگزاری ايرنا به نقل از یک سایت خبری بنام "Nahrein.net" گزارشی را منتشر کرد که شاید مهم ترین بند آن، همان بند پایانی یعنی توطئه تحویل دادن ناگهانی صدام به دولت عراق برای اعدام وی باشد.

این سایت خبری به نقل از يك ژنرال آمريكايی نوشت: صدام در آخرين ساعات عمر خود تقاضا ‌كرد كه به‌او اجازه گفت‌وگو با يك مقام آمريكايی داده شود تا طرح‌های خود را برای كشور عراق ارائه دهد. صدام درباره ايرانی‌ها و طرح‌های آنها و خطر القاعده و شيعه به ما هشدار داد. صدام گفت: من به تنهايی ايران را از سر راه شما بر می دارم. من به تنهايی ايران را به زانو در می‌آورم، من به تنهايی امنيت نفت و ثبات در منطقه را برای شما تامين می‌كنم. ما برای حمايت از وی در زندان تا ۶ماه ديگر برنامه ريزی كرده بوديم، ولی نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد و چه دليلی باعث شد كه وی به عراقی‌ها تسليم شود تا حكم اعدام برای وی انجام گردد.