پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

ادعای جنگی الوطن عربستان

استقرار 10 هزار

نیروی نظامی ایران

در مرزهای عربستان

روزنامه الوطن چاپ عربستان سعودی روز گذشته در یک ادعای غافلگیر کننده مدعی شد که ایران 10 نیروی نظامی خود را وارد خاک عراق کرده و در مرزهای عربستان مستقر کرده است! همین روزنامه در ادامه گزارش خود، بصورت تحریک آمیزی مدعی شد که اکثر وزارتخانه های عراق و از جمله وزارت دفاع این کشور در کنترل جمهوری اسلامی است. احتمالا اشاره آخر باید به مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق باشد که آن را کشورهای همسایه عراق و بویژه عربستان سعودی عامل جمهوری اسلامی می دانند.

همکار پیک نت که این خبر را از منطقه خلیج فارس مخابره کرده می افزاید: دراینجا، جو به گونه ایست که گوئی ایران به کشورهای خلیج اعلام جنگ کرده است. هرمصاحبه فرماندهان سپاه با آب و تاب بیشتری در مقایسه با اظهارات مقامات حکومتی و حتی رئیس جمهور در مطبوعات منطقه همراه با عکس نظامی ها منتشر می شود. این خبر که اعراب با امریکا بر سر مقابله با ایران به توافق رسیده اند دیگر خبر تازه ای در اینجا نیست. شاید مهم ترین بخش سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در روز عید غدیر همین بخش بود. در جمع کشورهای منطقه عربستان و بحرین در راس توافق با امریکا قرار دارند و البته قطر را هم نباید فراموش کرد.