پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 ميرصادقی
لای چرخ دنده های
اداره سانسور وزارت ارشاد

رمان «دختری با ريسمان نقره‌يی» جمال ميرصادقی غيرقابل چاپ اعلام شد.  اين رمان حدود 11 ماه ازسوی نشر اشاره در انتظار كسب مجوز نشر بود، كه  سرانجام وزارت ارشاد بدون ذکر هر دليلی آن را غير قابل انتشار تشخيص داد. اين رمان 280 صفحه‌ ای درباره زندگی نقاشی است كه واقع‌گرا و يكی از شخصيت‌های رمان نيز "تابعه"- فرشته‌ هنر در ادبيات اسلامی - است.  ميرصادقی اين رمان را به مادر خويش تقديم كرده‌است.

از انتشار رمان جديد ميرصادقی درحالی جلوگيری شده که ترجمه عربی يک مجموعه داستان از وی بنام "روشنان" اخيرا همراه با شرح حالی از ميرصادقی در قاهره انتشار يافته است.

در مقدمه "روشنان" که در بر گيرنده 18 داستان کوتاه ميرصادقی در 257 صفحه است، زندگی سياسی و اجتماعی نويسنده انتشار يافته است.

ميرصادقی مجموعه‌ ای از نقدهای خود بر آثار داستان نويسان نسل سوم تهيه کرده که وزارت ارشاد روی آن نيز انگشت گذاشته و اکنون پس از اصلاحيه های جديد بار ديگر برای اجازه فرستاده شده است. احتمالا به همين دليل و با آگاهی از سنگ اندازی های اداره سانسور وزارت ارشاد مير صادقی دو رمان جديد و يک مجموعه داستان آماده ای را که دارد برای گرفتن مجوز به اين وزارت خانه نفرستاده است.