پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


توقف معاملات
بانک سپه، سرنوشت
بانک صادرات را پيدا کرد

 

وزارت خزانه داری آمريکا معاملات مالی با بانک سپه را به اين دليل که اين بانک منبع اصلي
تامين هزينه های شبکه خريد موشکی است متوقف کرد. تصميم وزارت خزانه داری عملا بانک های آمريکائی و شهروندان آمريکا را از انجام هر معامله ای با بانک سپه ممنوع می سازد. اين بانک رابط سازمان صنايع هوا فضای ايران و " کوميد" – صادر کننده اصلی تجهيزات مربوط به موشک های باليستيک در کره شمالی اعلام داشت.

پس از بانک صادرات، که به دليل انتقال کمک مالی به حماس و حزب الله از
معاملات مالی با شرکت های آمريکائی ممنوع شد، اکنون بانک سپه مشمول اين ممنوعيت می شود.

 بانک سپه پنجمين بانگ بزرگ ايران است که بيش از ۲۹۰شعبه در داخل و شعباتی در پاريس، رم، فرانکفورت و يک کارگزار کامل در لندن دارد. وزارت خزانه داری آمريکا می‌گويد سرمايه بانک سپه تا اوائل ۲۰۰۵سيزده ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار بود.