در آستانه 18 تیر و به بهانه آلودگی هوا
کودتاچی ها، از بیم اعتصاب
کشور را تعطیل اعلام کردند!


 


یکی از آزادشدگان
ما را بعد از دستگیری
بردند بازداشتگاه جام جم!

       پیک هفته 107  --------  16 تیر 1388  برابر 7 جولای 2009

  infos@peiknet.com  

اخبار روز

میرحسین موسوی :

مشکلات نظام

تازه برای مردم آشکار شده

همه مردم برای اطلاع رسانی به یکدیگر کمک کنند. این دولت از نظر مردم مشروعیت ندارد و مردم به آن اعتماد ندارند. مردم باید بتوانند در چارچوب قانون اعتراضات خود را نشان دهند، در غیر اینصورت ما به سمت تقابل های قومی، ملی، مذهبی و قبیله ای خواهیم رفت.


مارش
2 هزار ایرانی
در برلین

روز یکشنبه (دیروز) بار دیگر راهپیمائی و تظاهرات ایرانیان مقیم برلین پایتخت آلمان، در اعتراض به کودتای انتخاباتی و بازداشت ها و شکنجه ها و نمایش های تلویزیونی برگزار شد. در تظاهرات روز گذشته نزدیک به 2000 تن حضور یافتند. آنها با در دست داشتن عکس قربانیان و مجروحین کودتای اخیر و شعار "زنده باد همبستگی بین المللی"، راهپیمائی کردند. آنها شعار می دادند: ما در خیابان ها هستیم تا بگوئیم احمدی نژاد رئیس جمهورما نیست. تقلب انتخاباتی محکوم است. کودتای انتخاباتی محکوم است.
آنها پس از راهپیمائی در یک مسیر نسبتا طولانی در مرکز شهر برلین در محوطه «کلیسای شکسته» جمع شدند و قطعنامه ای در محکوم کردن کودتای انتخاباتی قرائت کردند.


اجتماع سراسری
 ایرانیان در بروکسل
صف سبز
از دوبی
تا بروکسل

شنبه 13 تیر(دیروز) اجتماع بزرگی در اعتراض به کودتای انتخاباتی 22 خرداد در برابر ساختمان شورای اروپا در بروکسل برگزار شد. در این تظاهرات که جمع کثیری از ایرانیان سراسر اروپا در آن شرکت داشتند، نمایشگاهی از عکس های حوادث اخیر ایران به نمایش گذاشته شده بود و شرکت کنندگان پلاکاردهایی در محکومیت دولت تقلب و دروغ و عکس هایی از مهندس میرحسین موسوی در دست داشتند. شرکت کنندگان در این گرد همآیی که غالب آنان پرچم ها و مچ بندهای سبز داشتند خواهان به رسمیت شناخته نشدن دولت احمدی نژاد از سوی کشورهای اروپایی شدند. در حاشیه این تظاهرات گفته شد که از این پس در هر سفر مقامات ایرانی به اروپا یا بالعکس تظاهرات اعتراضی ایرانیان برگزار خواهد شد. برخلاف اغلب تظاهرات دوران گذشته که معمولا ایرانیان پناهنده یا تبعیدی در آن شرکت می کردند، از ویژگی تظاهرات اخیر حضور جمع کثیری از ایرانیانی بود که به داخل کشور رفت و آمد داشته و دارند و تنها برای دفاع از انتخاب و محترم شمرده شدن حق رای خود در این تظاهرات مسالمت امیز شرکت کرده بودند. حضور این جمع کثیر نشان داد که بگیر و ببندهای حکومت تاثیری در عزم ایرانیان برای دفاع از رای خود در داخل و خارج کشور نداشته است.

از جمله نامه هائی که خطاب به اجتماع گسترده روز گذشته ایرانیان مقیم اروپا در بروکسل منتشر و قرائت شد، نامه گروهی از ایرانیان مقیم امارات متحده عربی بود. نامه ای منسجم که آن را بعنوان نمونه ای از همبستگی ایرانیان خارج از کشور با مردم داخل کشور منتشر می کنیم:
«ما جمعی از ایــرانیان مقیم امارات متحده عـــربی در اعتـــــراض به کودتای انتخاباتی دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران و همچنین در اعتـــراض به سرکوب و خشونت و کشتار هموطنــانــــــــــمان و به پشتیبانی از مبارزات مسالمت آمیـــز و به حق مــردم کشورمان بــرای حضور در گرد همایی بزرگ هموطنـــان در شهر بروکسل کشور بلژیک در بـــرابـــر کمیسیون و شورای اروپا بیانیه خود را بــــرای ابراز همدردی و همـــراهی با شما ایرانیان مقیــــــــــــم اروپا می فرستیم تا یکصدا, نــــــــدای خود را رساتــــر به گوش جهانیان و مسئـــولین امــــر برسانیـــم .
ما ایرانیان ساکن امارات متحده عــــــربی که تا کنـــون به سهم اندک خویش پاسدار حرمت جنبش سبـــــــز در این سرزمین بوده ایم و با اعتــــــراضات مسالمت آمیـــز خود در مقابل کنـــسولگری و در سوگ و عـــزاداری شهدای را جنبش سبــــز شرکت داشته ایم همچون
هـــواداران جنبش آزاد و مسالمت آمیـــز در کشور در اعتراض به کودتای انتخاباتی برای تداوم مبارزه قانونی و مسالمت آمیـــز در جهت برگـــزاری آزاد انتخابات علیه دستگیـــری و زندانی کـــردن و شکنجه نمودن معتــرضین سبـــز و در جهت برسمیت نشناختن دولت کـــودتا در سطح مجامع بین المللی و حکومتهــــای جهان با شما هموطنــان در این گــــردهمایی متحد می شویم .
لـــــذا اعلام می نمایم خواستـــار مشاهده واکنش در خور و آزادمنشانه نسبت به مـــوارد زیـــــر هستیــــم :
بند اول : ابطال نتایج انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم و برگذاری مجدد آن در حضور نمایندگان قانونی مـــردم و سازمانهای بین المللــی .
بند دوم : اعلام عــــدم رضایت مردم از حکومت به دلیل کودتای انتخاباتـــی و تایید بر مبارزه قانونی علیه دولت غیــر قانونی.
بند سوم : به رسمیت شناختن حقوق معترضین سبــز در کشورمان و متوقف کـــردن خشونت علیه آنان و آزادسازی زندانیهای سیاسی و همچنین کلیه زندانیهای که در این مرحله با شرایط سخت شکنجه می شوند.
بند چهارم : پایان دادن به گــرفتن اعتــرافات ساختگــی از زنــدانی های تظاهراتهای اخیـــر که با شکنجه حاصل می شود .
بند پنجم : سپــردن تعیین سرنوشت و حیات سیاسی ایران آباد به دست مردمان سرافـــراز آن و رهــایی روح و جان خویش از این انتصابات فرمایـــشی .
بند ششم : اعاده ی حیثیت دموکــــراسی و حقـــوق بشـــر .
بند هفتم : حمایت دولتها و ملتهای که دم از آزادی بیان و دمکراسی و حقوق بشر دارند از این جنبش سبز ملت ایـــران .
بند هشتم : محکـــــــوم نمودن کودتای مخملـی اخیـــرکه توسط حکومت صورت پذیرفت .
بند نهم : حمـــایت از اعتکاف سراسری مــــــــــردم ایـــــــــران .
بند دهم : احتـــــرام گذاشتن و اطمینان داشتن به تکامل یافتن فهم و شعــــور سیاسی مــــرم ایــــــران زمیــن .

گرگ ها خوب بدانند در این ایل قریب,
گــر پدر مـــرد تفنگ پدری هست هنــــــوز
گـــر چه مـــردان قبیله همگی کشته شوند
توی گهــواره چوبی پسری هست هنـــوز
آب اگــر نیست نترسید که در قافلـه مان
دل دریایی و چشمان تــــری هست هنـــوز
جمعی از ایرانیــــان و هواداران جنبش مسالمت آمیـــز سبز در امارات متحده عــــــربی


پایان
خرداد 76!
بهمن پاینده

 واکنش قاطع سران اصلاح طلب علیه تایید نهایی کودتا توسط شورای نگهبان ، سرفصلی مبارک برای ملت ایران است. جنبش مدنی ، دیگر آن جنبش ترس خورده ، سترون و بی سر و دنباله سال های قبل نیست. نهال ضعیفی که در دوم خرداد 76 به خاک نشانده شد، اکنون به صورت درختی استوار عرض اندام کرده است. باعث اصلی آن، حضور معقول مردم در صحنه می باشد.. مهندس موسوی با هوشمندی و مسئولیت پذیری ملی، قوانین و ضوابط این جنبش با شکوه را ترسیم کرده است: - دولت دوم احمدی نژاد از مشروعیت برخوردار نیست –اعتراضات عمومی تا احقاق کامل حقوق ادامه خواهد داشت – جنبش مدنی با پرهیز از هرگونه چپ روی های رایج در گذشته، و مرزبندی با هرگونه شعارهای ساختار شکنانه، در چارچوب همین حکومت و ظرفیت های قانونی آن به پیش خواهد رفت – نخبگان کشور، "جمعیت قانونی" برای پی گیری مطالبات جنبش تشکیل خواهند داد. اینک بر ما مردم است که با حضور متین و مداوم در صحنه، از این دستاورد عظیم خود صیانت کنیم.


سلام و ممنون از اطلاع‌رسانی شما
قابل توجه
سایت های
خارج از کشور

من از ایران خدمت شما تماس می گیرم. دسترسی ما به اینترنت بسیار کند و با دردسر بسیار هست. در برخی موارد فیلترشکن‌ها هم پاسخگو نیستند. خواهشم از شما این است که فیلم‌هایی که در سایت قرار می‌دهید را به صورتی بگذارید که امکان دانلود کردن فایل برای ما وجود داشته باشد. چون اغلب ایرانی‌ها با فیلترشکن قادر به دیدن فیلم‌ها در جای خود و بدون دانلود نمی‌باشند. از طرفی ما میتوانیم با گرفتن این فایل‌ها و از طریق بلوتوث، آنها را به دست
کسانی که دسترسی به اینترنت ندارند برسانیم.
ضمنا این دو قلم افشاگری را هم منتشر کنید:
دوتن از مسئولان دروغ پرداز خبرگزاری ایرنا و از چهره های مورد اعتماد دولت نامشروع احمدی نژاد "محمد جعفر بهداد" از اعضای وزارت اطلاعات - دیپلم - عضو سپاه پاسدران و نویسنده سیاسی روزنامه کیهان است. نفر دوم "محمد تقی فهیم" مشاور ارشد خبرگزاری ایرنا، عضو پیشین گروه پیکار - دلال فیلم سوپر در بازار سید اسماعیل - تحصیلات ابتدایی - منتقد سینمایی روزنامه کیهان و عضو بازبینی فیلمنامه بنیاد سینمائی شهید و سردبیر مجله سینما ویدئو.


پاک ترین
یا آلوده ترین؟
بهمن پاینده

   آیت الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان با چه اطلاعات یا استدلالی معتقد است که انتخابات اخیر "پاک ترین" انتخابات در این سی ساله بوده است؟ قرائن نشان می دهد که ایشان از عناصر اصلی بخش حوزوی کودتای اخیراست. ازآن جا که اگر عنصر اصلی و بدخیم این بخش – آیت اله مصباح یزدی – این سخن را برزبان می راند، به ضد خودش تبدیل می شد، ماموریت این "پاک" نمایی به یزدی دوم سپرده شده است. باید خوش حال بود که اغلب مراجع بزرگ قم، خودشان را آلوده این کودتا نکردند و این را باید ناشی از نامه به موقع و هوشمندانه آقای میرحسین موسوی به آن ها دانست. 


روزنامه "فیگارو" منتشر کرد- ترجمه پیک نت
گزارش چند پزشک ایرانی
از دوشنبه سیاه در تهران

اعتراف ناخواسته یک نماینده مجلس
لحظات پیش از کودتا
خاتمی ساعت 10 شب 22 خرداد
از پیروزی موسوی با خبر می شود!

پاسخ آیت الله بیات زنجانی به دختر سعید حجاریان
یگانه راه حل مشکلات کنونی نظام
تسلیم به خواست عمومی مردم است

حزب کارگزاران هم
زیر بار نتیجه انتخابات نرفت!

یک فراخوان
وزارت کشور کارمندی بنام "محمد عسگری" دارد؟
آراء واقعی شمارش شده در وزارت کشور
روز 24 خرداد در پیک نت منتشر شد

فراکسیون خط امام مجلس:
نیروهای نظامی و انتظامی
لباس شخصی ها را می شناسند!

گزارش یک شاهد و دست اند کار
تقلب درانتخابات آذربایجان شرقی

فیلم را ببینید!
پاینده باد خاک ایران ما

رسیدیم همانجا، که بودیم باز!

نشریه لس آنجلس تایمز، با انتشار دو عکس از روی یک پل در خیابان انقلاب تهران، فاصله ای 30 ساله را به نمایش گذاشته است. این دوعکس همراه با گزارشی است که دیدگاه این نشریه را نسبت به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری درایران نشان میدهد. جدا از نگاه آنها به این حوادث، آنچه نسل انقلاب بهمن 57 امروز آن را زمزمه می کنند آنست که "پس از 30 سال گفتگو و راه دراز- رسیده ایم، همآنجا که بودیم باز"


روزنامه گاردین:
نقش مجتبی خامنه ای
در کودتا علیه موسوی

بیانیه اصلاح طلبان دگراندیش داخل کشور
هیچ حکومتی در تاریخ
در نبرد با مردم پیروز نشده!

مهدی کروبی
"ندا" را همانها کشتند
که 19 نفر دیگر را هم کشتند!


تظاهرات اعتراضی دانشجویان دانشگاه کاشان


از یک گزارش دریافتی
دولت آشتی ملی تشکیل می شود؟
چاره ای جز حذف احمدی نژاد نیست

مرگ در شکنجه گاه مشهد
جنایات کودتاچی ها
در شهرستانها کمتر از تهران نیست

بنیادهای تجاری سپاه ازپرده بیرون می‌افتد

چماقداران کودتای 22 خرداد
جایزه سفر به سوریه می گیرند!


دیدار با آیت الله بیات در زنجان
آنهائی را که زمان امام نتوانستند
 بکشند، حالا می خواهند بکشند

سپاه پاسداران
از نظام رانت خواری
در ایران دفاع می کند!

 نوشته "پرفسور ورنر روف"
برگردان فارسی: رضا نافعی

حزب چپ آلمان، پس از یک دوره سرگردانی سیاسی در ارتباط با واقعیات حاکم بر جمهوری اسلامی، سرانجام در کنگره ای که هفته گذشته تشکیل داد، طی قطعنامه ای مواضع دقیق تری پیرامون حوادث پیش و پس از انتخابات اخیر ایران و همچنین ساختار اقتصادی حاکم بر ایران اتخاذ کرد. بدنبال این کنگره و این قطعنامه، نشریه "یونگه ولت" که در وقایع اخیر ایران، عمدتا نوشته های یکی، دو نویسنده عرب ساکن آلمان را در ادامه "ماشاء الله احمدی نژاد" منتشر می کرد، سلسله مقالات دقیق تری را آغاز کرده و مواضع خود را نیز اصلاح کرد. از جمله مقاله ای که در آخرین شماره این نشریه انتشار یافته است. پیش از "یونگه ولت" و حزب چپ آلمان، نشریه لوموند دیپلماتیک مقاله مهمی در ارتباط با ساختمار سیاسی- اقتصادی حاکم بر ایران منتشر کرده بود که البته قبل از وقایع اخیر ایران نوشته شده بود. در آن مقاله نیز اشارات بسیار دقیقی به پشت صحنه اقتصاد و سیاست در جمهوری اسلامی شده بود. در فاصله انتشار یونگه ولت و لوموند دیپلماتیک، مقاله تحلیلی بسیار دقیقی به قلم یکی از اندیشمندان سرشناش اهل جمهوری چک بنام "اسلاوی ژیژک" انتشار یافت.
رانت خواری پدید آورنده یک نظام سیاسی است که فی نفسه نه اصلاح پذیر است و نه خواستار اصلاح. سران رژیم ایران در ارتباط تنگاتنگ با بافت اقتصاد رانت خواری هستند، بویژه سپاه پاسداران انقلاب که خود جیره خوار و پرورده این نظام است. دست کم تا زمانی که از طریق جیره خواری حداقل زندگی مادی توده ها قابل تامین است مانع تغییر سیاسی رژیم خواهد شد. سپاه در عین حال بخاطر ادامه منافع بلا واسطه خود حفظ و تداوم نظام رانت خواری را با تمام عواقبی که در زمینه عقب ماندگی و فساد و جیره خواری دارد تضمین می کند. مبلغ قرار دادهائی که ایرن
برای بیست و پنج سال آینده تنها با چین منعقد کرده به صد میلیارد دلار بالغ می گردد. نقش سه بنیاد "نور"، آستانقدس رضوی" و "مستضعفان" در ساختار اقتصاد رانت خواری حاکم بر ایران.


پارلمان نیوز- پایگاه خبری فراکسیون خط امام مجلس
جزئیات تخلفات انتخاباتی
یک مرجع داخلی نیست که به اسناد رسیدگی کند؟

نامه ای از تبریز، خطاب به علی خامنه ای
اکثریت ملت
دفتر انتخابات را نبسته است!

اعلامیه مجمع نمایندگان ادوار مجلس
انتخابات محکوم به ابطال ودولتش فاقد مشروعیت است

گزارش
ظهور دوباره و غیر قابل تحمل
احمدی‌نژاد درسیمای‌ج.اسلامی


فیلم دیگری از
رای نویسی و تقلب انتخاباتی

تقلبی که در انتخابات صورت گرفت، اختصاص به تهران نداشت. در سراسر کشور دست به تقلب زدند و رهبر جمهوری اسلامی ِبر و ِبر  در چشم آنها که در نماز جمعه مقابلش نشسته بودند نگاه کرد و گفت: در نظام تقلب جائی ندارد!

بعد از نمایش مضحک شمارش آراء اطو کشیده و تا نخورده در سیمای جمهوری اسلامی و پخش تقریبا همزمان مصاحبه حجت الاسلام اژه ای از همان سیما که گفت رای ها را مردم تا می کنند و در صندوق ها می اندازند، روز گذشته از کهکیلویه – یاسوج نیز فیلمی دیدنی منتشر شد. در این فیلم اعضای حزب پادگانی و بسیجی ها در یکی از مغازه ها نشسته اند و برگه هائی رای را بنام احمدی نژاد می نویسند! اتفاقا این برگه ها نیز "تا" نخورده است!


آشنائی با 3 موسسه مالی و بانک سینا
فرماندهان سپاه
برای این منافع کودتا کردند!

مصادره دولتی "بانک سرمایه" همزمان با کودتای انتخاباتی

مهدی کروبی:
در شهر و روستا مردم داستان ها از انتخابات دارند

گزارشی از خیابان انقلاب
مردم ایران
بسیج و نیروی انتظامی را خواهند بخشید؟

از میان گزارش های دریافتی
این مشت، نمونه ایست از آن فضای
انتخاباتی که علیه نتیجه اش کودتا شد

نام نویسنده این نامه دردمندانه را محفوظ نگهدارید
کارکنان صدا و سیما
آنچه هستند و آنچه می توانند باشند

احمد جنتی، خطیب کودتا نماز جمعه خواند!
هوشیار باشیم!
می‌خواهند کودتا فراموش شود

میخواهند همه اخبار جهانی را روی دستگیری چند کارمند سفارت انگلیس متمرکز کنند. خروج سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید دراعتراض به کودتا و کشتار مردم معترض ایران و جنایاتی که صورت گرفته متمرکز باشد نه آزادی چند کارمند سفارت انگلستان درایران. خواست مردم ایران آنست که اتحادیه اروپا دولت کودتائی احمدی نژاد را به رسمیت نشناسد و بزرگترین نهاد بین المللی، یعنی سازمان ملل برای رسیدگی به نتیجه انتخابات، بررسی کودتا و حوادث پس از آن وارد عرصه شود. اتحادیه اروپا باید در این مسیر گام بردارد و نقش همه احزاب مترقی و مردم در کشورهای جهان باید در همین جهت قرار گیرد. احمد جنتی "نعل" را دیروز در نماز جمعه تهران "وارونه" زد! شورش و قیام مردم در واکنش به کودتای انتخاباتی بود، زیرا اگر کودتا نشده بود که مردم بزرگترین جشن ملی را برگزار می کردند. بنابراین جنتی باید پاسخ بدهد که محافل اطلاعاتی انگلستان در کدام گوشه از شورای نگهبان، بیت رهبری، میان فرماندهان سپاه و در کنار احمدی نژاد قرار دارند که از سه ماه پیش می دانستند این محافل زیر بار شکست احمدی نژاد نمی روند؟ و چون میدانند، علیرغم همه حمایت های رهبر، صدا و سیما، پول باد آورده نفت که دراختیار دولت است، بودجه ویژه سپاه و چند کارخانه اتومبیل سازی، مانع تراشی در کارهای تبلیغاتی موسوی و کروبی، اجازه گفتن هر دروغی به احمدی نژاد در مناظره های تلویزیونی، وقت اضافی تلویزیونی به احمدی نژاد، تقلب و صندوق سازی ها و انواع پیش بینی های دیگر، باز هم شکست احمدی نژاد آنقدر قطعی است که باید یک طرح کودتائی را تنظیم کرد. ساده لوحی است اگر تصور شود آنها در عرض یکساعت – شب 22 خرداد- یک طرح کودتائی تنظیم کردند. کودتاچیان از چند ماه پیش – همانطور که محافل اطلاعاتی انگلستان با خبر بودند- طرح کودتا را تهیه کرده بودند. به چهره رنگ پریده و متوحش احمدی نژاد در روز رای گیری دوباره نگاه کنید! آن اعلامیه کودتا را که صبح کودتا بنام "رهبر" خوانده شد و سپس رهبر نیز آن را تائید کرد با دقت مطالعه کنید. حادثه ای که اتفاقا افتاد نه تنها کمتر از کودتای 28 مرداد نیست، بلکه پیامدهای آن در آینده به مراتب عظیم تر خواهد بود.


اطلاعیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
شورای نگهبان، واقعا تصورکرده
دولت کنونی مشروعیت دارد؟


نامه به دبیرکل سازمان ملل
به فریاد دستگیرشدگان
کودتای اخیر ایران برسید


سخنرانی آیت الله کدیور در مجلس ختم شهدای کودتای 22 خرداد
بنابر استدلال آقای خامنه ای
خون شهدای انقلاب 57
به گردن آیت الله خمینی است و نه شاه!

آنها که میدانستند!

آنچه را سایت وزارت خارجه انگلستان در اسفند ماه گذشته خبر داشت، خانم رهبر چند روز قبل از برگزاری انتخابات اعلام کرد! و آنچه را خانم رهبر اعلام کرد، احمدی نژاد روز رای گیری با چهره ای نگران، در انتظار عملی شدن آن در پایان رای گیری 22 خرداد بود. آنچه که احمدجنتی در نماز جمعه دیروز تهران گفت، نعل "وارونه" بود و آنچه که عکس اول در این مجموعه تصویری می بینید، صفحه اول روزنامه حزب پادگانی بنام "جوان" است، که فراموش کرده خبرگزاری فارس که پدرخوانده روزنامه جوان است، در تاریخ 16 اسفند همین خبر، یعنی هشدار وزارت خارجه را همزمان با پیک نت منتشر کرده بود که لینک آن را می توانید در متن عنوان اصلی این شماره از پیک نت ملاحظه کنید. آنچه که روزنامه جوان سر هم بندی کرده، همگی عناوین پیک نت است، که متاسفانه سایت "کیان نیوز" نیز بدون ذکر منبع، همان زمان، یعنی اسفند 87 این متن را از پیک نت منتشر کرده بود. ما بارها گفته ایم هر مطلبی را به نقل از منبع آن منتشر کنید، چرا که می بینیم در وقایعی به اهمیت وقایع جاری در کشور، این ذکر منابع تا چه اندازه اهمیت دارند. ما تمام این توضیحات را با دقت کامل، بدلیل اهمیت اطلاع وزارت خارجه انگلستان از کودتا و یا پیش بینی کودتا براساس داده های اطلاعاتی منابع آن وزارتخانه نوشته و باز هم خواهیم نوشت، زیرا اهمیتی تاریخی دارند.


مصاحبه اژه ای!

مصاحبه تاریخی محسنی اژه ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی که هفته گذشته در باره نفی و رد تقلب در انتخابات از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، بمدت 48 ساعت روی شبکه یوتویوب بود. او دراین مصاحبه می گوید: "تقلب وقتی است که یک دسته آرای تا نشده در صندوق باشد." این سخنان نفی کننده آن نمایش تلویزیونی شمارش 10 درصد آراء است که شورای نگهبان ترتیب داد و بدنبال آن نتیجه انتخابات را تائید کرد. فیلم مصاحبه اژه ای را از روی یوتویوب حذف کرده اند. از همه کسانی که این فیلم را ضبط کرده اند درخواست می‌کنیم آن را مانند یک سند تاریخی روی این شبکه جهانی قرار دهند و در صورت امکان برای پیک نت نیز ارسال دارند. (پیش از ظهر امروز، این فیلم را شماری از خوانندگان پیک نت پیدا کرده و لینک آن را دراختیار ما گذاشتند که مشاهده می کنید!


گفتگوی رادیو فردا با علیرضا بهشتی، پسر آیت الله بهشتی
و عضو شورای راهبردی ستاد میر حسین موسوی
10 تا 11 میلیون تقلب انتخاباتی شده

آیت الله صانعی: حق با ایشان است
آقای موسوی سلام الله علیه آقای کروبی دامت افاضاته

مقاله پزشکی که بالای سر "ندا" بود
ایران و جهان در حیرت از این همه دروغ حکومتی

گزارش شاهدان روزهای جنایت
به چشم دیدم، یک بسیجی با قمه گردن جوانی را برید

از میان پیام ها
در انتظار چه حادثه ای باید بود؟

نامه کمیته " دفاع از تحریم سیاسی دولت ایران " در آلمان
تحریم سیاسی دولت ایران را
تبدیل به یک خواست همگانی کنیم


حساب بانکی

A.Khodai

DEUTSCHE BANK

Konto 4593745

BLZ 10070024

برای پرداخت از خارج آلمان اطلاعات زیر را بنویسید

BIC: DEUTDEDBBER

IBAN. DE 31100700240459374500

----------------------------

برای تماس با پیک نت

 ازآدرس ای میل زیر استفاده کنید:

  infos@peiknet.com

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany

----------------------------

 

   

--------------------------------Site Meter

 

تماس با پیک - تبلیغات در پيك

دیدگاه ها

تولد

دوباره مردم

دکتر افسانه نگاهی


بجای اعتکاف
در مساجد!

با سلام وشاد باشی خدمت دوستان پیک نت
قبل از هر چیز از زحمات ارزشمند شما در این چند سال بخصوص در روزهای پس ازانتخابات تشکر و قدر دانی می کنیم و سر تعظیم فرود می آوریم. در ادامه خواهش ما از شما این است که در تفسیرهایتان و خبرهایتان بجای کلمه میر حسین موسوی، اگر امکان دارد از رئیس جمهور مهندس میر حسین موسوی استفاده کنید تا همانند تفسیرهای بحق و روحیه سازتان به ما انرژی بیشتری بدهد. ما امسال ما بجای اعتکاف ورفتن به مساجد وخواندن قرآن، میخواهیم در خانه اعتکاف کنیم و دوباره صفحات گذشته پیک نت و راه توده را ورق بزنیم و بخوانیم وتلاش کنیم راه درست و نوین مبارزه سیاسی و مدنی را پیگیری کنیم که بنظر ما ثواب بیشتری خواهد داشت. یکی ازکارهای ما تیک زدن با رنگ سبز سر هر کوچه است. در آینده نزدیک پخش کردن اعلامیه با جملات و شعارهای کوتاه و موثر. همانند سر تیتر های شما. تا با این کارمان حداقل از بوقوع پیوستن 2 دقیقه آخر مصاحبه آقای الهی با آقای خدابخشیان که همان خطرجنگ داخلی و تجزیه ایران است به سهم خودمان جلوگیری نماییم .
سبز باشید. تعدادی از متولدین انقلاب 57 شهر...


دست یابی
به پیک نت

بسیاری از خوانندگان پیک نت در روزهای اخیر از ما خواسته بودند که مطالب خود را به صورت خوراک (feed) نیز در اختیار آنها قرار دهیم. فعلا خوانندگان محترم از این لینک می توانند برای این منظور استفاده کنند. بعنوان نمونه برای استفاده از این خبرخوان در گوگل می توانید از این لینک هم استفاده کنید. در حال حاضر ممکن است برخی کاربران مشکلاتی در استفاده مطالب داشته باشند، اما در آینده نزدیک خبرخوان و نیز گروه خبری مخصوص مطالب پیک نت را نیز اعلام خواهیم کرد.


خواستم
باندازه خودم
از شما تشکر کنم

با سلام. حرف خاصی نداشتم، فقط خواستم از خبررسانی کامل و عالی تان به اندازه ی خودم تشکر کنم. این روزها که روزنامه ها و تلویزیون مرتباً به تزویر و دروغ پراکنی و فریب مردم می پردازند و از آن بدتر که جمهوری اسلامی حتی شبکه ی تلویزیونی بی بی سی فارسی را هم خریده یا تهدید کرده که امشب خبرهای یک هفته پیش را پخش می کرد، آدم هرچه بیشتر خودش را تنها احساس می کند. باز هم شما. اگر هر کاری که فکر میکنید مفیدتر است و یک آدم عادی مثل من میتواند انجام دهد لطفاً بگویید با جان و دل انجام می دهم.
یک مطلب دیگر هم داشتم و آن اینکه نباید بگذاریم اعتراض ها سرد شود. اگر اعتصاب های سراسری شروع شود کمر دولت کودتا می شکند. آنوقت مراجع هم شاید یک کم غیرتشان به جوش آید و ولایت خامنه ای را زیر سؤال ببرند. متاسفم که فعالین اصناف در زندان به سر می برند.


بروجرد
اخراج به جرم
رای به موسوی

مسئولین محترم پیک نت، خواندم که درباره فضای امنیتی در شهر قم نوشته بودید. بد نیست درباره بروجرد برایتان بنویسم. از یک هفته پیش شروع کرده اند به معرفی کارمندان به دادگاه تخلفات اداری .آن دسته از کارمندانی که به نوعی از میر حسین موسوی حمایت کرده، توسط حراست ادارات به دادگاه تخلفات معرفی تا آن ها را مجرم قلمداد کنند .یک مورد آن ها خود من هستم که در دادگاه حاضر شدم و به من گفتند چرا از میر حسین حمایت کرده ای؟ وقتی در پاسخ گفتم که آیت ا...خامنه ای خودش گفته این 4 نامزد صالح اند و شما به اصلح رای دهید و اصلح از نظر من میرحسین موسوی بوده، ‌با فحاشی به همسرم داد زدند که تو باید ازاحمدی نژاد حمایت می کردی و ...
در این میان کارمندان قراردادی و روز مزد را تهدید به اخراج می کنند.


از خارج
ما را درداخل
یاری کنید!

این مطلب را از تهران و در شرایط ضعیف جسمی و روحی، از قول مردم داخل ایران، برای شما، ایرانیان و سایر مردم خارج از ایران می نویسم. به گمانم در زمان حاضر این مطلب برای سرنوشت ایران بسیار مهم است. به قول ناپلئون، میان پیروزی و شکست فقط یک گام فاصله هست. ما اکنون دقیقا در همان مرز بحرانی قرار داریم.
مردم را دارند می ترسانند. در گوش ملت خوانده اند که بسیج خانه ها را شناسایی و شبانه حمله می کند. ویدئوی دیروز سی ان ان، که صدای جیغ چند خانم از یک خانه را نشان می داد، به این باور کمک کرد. مرگ ندا مردم را بهت زده کرده است. رسانه های وابسته به حکومت جنگ روانی بسیار شدیدی را شروع کرده اند. امروز(دوشنبه) همه جا قدم به قدم لباس شخصی گذاشته بودند.
باید با ذکر موفقیت های حاصل شده (که تا همین جا هم فراوان و بسیار با ارزش است) به ما انرژی بدهید. مگر مشروعیت زدایی از این حکومت کم کاری است! مگر متحد شدن ایرانی ها کم چیزی است؟
نگذارید سایت های رژیم اراده و روحیه مردم را خُرد کنند.
تلویزیون برای ایجاد ترس و نا امیدی در مردم، در یک اقدام نمایشی از مردم خواسته که عکس تظاهرکنندگان را برای حکومت بفرستند. مگر علیرغم این تهدید فیلم ها و عکس ها را خودمان همین حالا روی اینترنت نگذاشته ایم. این نقطه قوت ماست. این کار صدا و سیما جنگ روانی است.
دولت ها و حتی رسانه های غربی را با اتهام های بی اساس (مبنی بر اینکه محرک آشوب ها هستند) در موضع دفاعی و انفعالی برده اند. از رسانه ها بخواهید که اخبار ما را پخش کنند، جهان باید یکپارچه از حکومت بخواهد که انتخابات دیگری برگزار کند. ما تمام تلاشمان را کرده ایم، دنیا باید ما را درک کند. عدم حمایت صریح اروپا و آمریکا از ریاست جمهوری احمدی نژاد بسیار راهگشا است.


بیانیه 3 تیرماه موسوی خطاب به ایرانیان خارج از کشور
هموطنان
 اعتراض خود را حفظ کنید!


آرشیو

  شماره‌های گذشته

"صدای پیک" را

از اینجا يا از اينجا

می توانید بشنوید


برگرفته از کتاب "بازی شیطانی"
"حماس"
 در فلسطین
چرا و چگونه متولد شد؟

(این کتاب را از این طریق تهیه کنید)