پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

ارشيو هفتگی

 


 

پيک هفته

 
 

 

صادق وزیری
آخرین کُرد ایران
که به مقام وزارت رسید


 

یحیی صادق وزیری از قضات و چهره های فراموش نشدنی و قدیمی دادگستری ایران است. سنندجی است و اکنون در بستر بیماری. سه نسل از کردهای ایران با نام و شخصیت ملی او آشنائی دارند.

در سال ۱۲۹۰ در  خسرو آباد سنندج به دنیا آمد و در سال ۱۳۱۶موفق به اخذ مدرک لیسانس حقوق از دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد. در فاصله سال های۱۳۱۷تا ۱۳۵۷عهده دار مناسبی چون دادستان دادگستری سنندج، بازرس دادگستری در هیات شهرداران، معاون دادستانی دیوان کیفر کارکنان دولت، دادستان دیوان کیفر، دادستان دادگاه انتظامی قضات، بازپرس قضایی بازرسی کل کشور و وکیل کانون وکلای دادگستری تهران و عضو هیات صلح دولت در وقایع کردستان در نخستین سالهای پس انقلاب 1979 و عضو کمیسیون پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

در کابینه شاهپور بختیار به عنوان وزیر دادگستری معرفی شد و پس از مدتی استعفا داد. جان د. استمپل در کتاب درون انقلاب ایران، استعفای وی را از عوامل سقوط کابینه بختیار می داند.  حضور صادق وزیری را می توان آخرین حضور اهل سنت و کردهای ایران در مشاغل کلیدی حکومت در ایران معاصر دانست  .

در مرداد ۱۳۸۴  با حضور جمعی از محققان و حقوقدانان کشور و چهره های فرهنگی کرد در مجموعه فرهنگی نیاوران تهران مراسم بزرگداشت وی برگزار شد. بخش هایی از خاطرات صادق وزیری در کتاب آهنگ وفا  نوشته عرفان قانعی فرد انتشار یافته است.